Της Φιλοπατρίας και της Ποίησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένα αφιέρωμα για τα 60 Χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας της Κύπρου και το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου.

Της Φιλοπατρίας και της Ποίησης

Ένα αφιέρωμα για τα 60 Χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου σε συνεργασία
με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας της Κύπρου
και το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου.

Της Φιλοπατρίας και της Ποίησης

Ένα αφιέρωμα
για τα 60 Χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας
από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
σε συνεργασία
με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας της Κύπρου
και το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέες Εκδόσεις ΣΠΕΚ

Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις ΣΠΕΚ

ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ

Εργοβιογραφικά Πορτρέτα
ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΠΕΚ RADIO-TV
Ο Ψηφιακός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου στοχεύει στη Δημιουργία Διαδικτυακής Υποδομής για την Οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού και την προστασία της Γλώσσας και της Παράδοσης, την προαγωγή της Καλλιτεχνικής και της Λογοτεχνικής Δημιουργίας, καθώς και των Επιστημών, με συνέργεια ανθρώπων του λόγου, της τέχνης και της επιστήμης.

Αρθρογραφία