Η γραφή διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της Ιστορίας, του Πολιτισμού και της Επιστήμης: από τους πάπυρους με κείμενα αιγυπτιακά και αρχαιοελληνικά ως τα ευαγγέλια Καινής Διαθήκης· απ’ τα βιβλία στο τυπογραφείο του Gutenberg ως τα σύγχρονα ψηφιακά κείμενα που μένουν. Scripta manent!

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου με τη ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ έχει ευγενή στόχο να συμβάλει στη συλλογική σοφία για ένα καλύτερο κόσμο. Η Στήλη αποθησαυρίζει γνώση, προσθέτει νέα, διαχέει την επιστημονική σκέψη ή μέθοδο, ωφελεί πολλαπλά τον αναγνώστη και καταξιώνει εκλεκτούς συγγραφείς.
Τα εγκεκριμένα άρθρα σέβονται τις αξίες – Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ελευθερία- και δεν περιέχουν ύβρη ή ακρότητα εναντίον ανθρώπων ή θεσμών της Πολιτείας. Συνιστούν πνευματικό έρεισμα για φιλομαθείς πολίτες, σπουδαστές, διδακτορούχους ακόμα και νέους που αναζητούν δρόμους.

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ φιλοξενεί άρθρα, έκτασης 300-1600 λέξεων, με α) θέση, κριτική ή παρουσίαση έργου λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού, β) χρονογράφημα για ένα κοινωνικό ή διεθνές φαινόμενο.

Για Λογοτεχνία και Τέχνη, εκτός από άρθρα, φιλοξενούνται Διαλέξεις, Ανακοίνωση ή Πρακτικό Συνέδριου ή Επίσημης Εκδήλωσης. Το ίδιο ισχύει για τις συναφείς προς τον Πολιτισμό Επιστήμες, όπως π.χ. Γλώσσα, Λαογραφία, Αρχιτεκτονική, Κοινωνιολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία, Οικολογία, Φιλοσοφία.

Οι αρθρογράφοι, Ελλαδίτες, Κύπριοι ή Απόδημοι, είναι 1) επιστήμονες Μέλη του ΣΠΕΚ, 2) Επίτιμα Μέλη που προσφέρουν στον Πολιτισμό ή/ και την Επιστήμη, 3) Σύμβουλοι του ΣΠΕΚ, 4) Πρόεδροι Σωματείων ή Πολιτειακών Φορέων, 5) Συνεργάτες του ΣΠΕΚ και προτείνουν μια αξιόλογη θέση/ ιδέα για το κοινό καλό.

Δεν απαιτείται από τα άρθρα να δημοσιεύονται για πρώτη φορά στην ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, αλλά συνίσταται να έχουν προστιθέμενη αξία. Το επιστημονικό άρθρο έχει μικρή εισαγωγή με περίληψη για το στόχο, σαφή γραφή, σχεδιασμό με δομή, μέθοδο ανάλυσης και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Οι συγγραφείς δεν θα κάνουν εκτενή βιβλιογραφία, αλλά αναφορές σε άλλα άρθρα και σε συμπεράσματά τους.

Για την επιμέλεια και την έγκριση άρθρων λειτουργεί Επιτροπή που συνθέτουν η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΣΠΕΚ και οι ειδικοί: Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Επιστήμονας – Λογοτέχνης, επόπτης εκδόσεων του Springer, ο Δρ Άγγελος Κασκάνης, Κοινωνιολόγος και ο Νίκος Ευθυμίου, Φιλόλογος-Επιμελητής.

Τα άρθρα, μαζί με τη φωτογραφία του συντάκτη / αρθρογράφου, ένα σύντομο βιογραφικό του σημείωμα σε απλό word text και τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, αριθμό τηλεφώνου, πόλη/χώρα) αποστέλλονται με email στη διεύθυνση info@cultural-association.org.

Αρθρογραφία
“Η γραφή διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της Ιστορίας, του Πολιτισμού και της Επιστήμης”