Εισαγωγή – Ο λόγος για καθιέρωση του Θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’

Το ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’, που καθιερώνει απ’ το 2020 ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, έχει κύριο σκοπό να δικαιώσει την Προσωπικότητα (σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλλοδαπή) που με το έργο της, παιδαγωγικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό, διαπαιδαγώγησε και ευεργέτησε την Κοινωνία και τον Άνθρωπο – παιδί, νέο, αδύναμο συνάνθρωπο, δημότη- κι έδωσε καθ’ όλο τον βίο της παράδειγμα στον απανταχού Ελληνισμό και στις νέες γενεές και προήγαγε το επίπεδο ζωής υπέρ του Ανθρώπου και της Πολιτείας.

Η Επιτροπή Βράβευσης θέτει κριτήρια επιλογής βασισμένα σε Διεθνείς Διακηρύξεις Ανθρωπισμού και Ηθικής, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από τα μέλη της Επιτροπής. Αυτή επιλέγει και ψηφίζει παμψηφεί ή κατά πλειοψηφία έναν Έλληνα ή Κύπριο ή Απόδημο – πανεπιστημιακό ή ευεργέτη ή/ και λογοτέχνη, προσωπικότητα της Πολιτείας, που με υποδειγματικό έργο οδηγεί νέες γενεές και το έθνος.

Η Επιτροπή Βράβευσης προεδρεύεται ex-officio από την Πρόεδρο του ΣΠΕΚ κα Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, τα δε Μέλη της προέρχονται από τους Τομείς των Γραμμάτων, της Παιδείας, της Επιστήμης, της Κοινωνίας. Ο Συντονισμός για τη Διαδικασία Βράβευσης και την Τελετή ανατίθεται σε δύο Μέλη του ΔΣ του ΣΠΕΚ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο πνεύμα και των αρχών της Διακήρυξης της Διεθνούς Ανθρωπιστικής και Ηθικής Ένωσης – IHEU (Άμστερνταμ, 2002), που προσδιορίζουν τον Ανθρωπισμό με τα εξής στοιχεία:

 1. Πυλώνας Κοινωνικού Πολιτισμού, με τη λογοτεχνία και τις τέχνες ν’ αναπτύσσουν τον άνθρωπο.
 2. Ηθικός, που μεριμνά για τις μελλοντικές γενεές, αναγνωρίζει την αυτονομία του κάθε ατόμου, την αξιοπρέπειά του και την ελευθερία που είναι αδιακρίτως συμβατή με τα δικαιώματα των άλλων.
 3. Συνήγορος της προσωπικής ελευθερίας, που ωστόσο ενέχει την κοινωνική ευθύνη του ατόμου.
 4. Ενισχυτής της αξιόπιστης γνώσης του κόσμου και του ατόμου, μέσα από έρευνα και αξιολόγηση.
 5. Ορθολογικός, που έχει την επιστήμη ως χρήσιμο μέσο και τις ανθρώπινες αξίες ως οριοθέτες.
 6. Πυλώνας δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πληρέστερη ανάπτυξη του ανθρώπου.
 7. Θεμελιωτής δημιουργικής ευφάνταστης ζωής μέσα από αλληλεγγύη και ήθος με στόχο την ειρήνη.
golden statues
“Το ‘Βραβείο Ανθρωπισμού’, έχει κύριο σκοπό να δικαιώσει την Προσωπικότητα που με το έργο της, παιδαγωγικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό, διαπαιδαγώγησε και ευεργέτησε την Κοινωνία και τον Άνθρωπο.”

Σύνθεση Επιτροπής για το 'Βραβείο Ανθρωπισμού'

Επίτιμος Πρόεδρος: Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Μουσικοσυνθέτης, Μαέστρος, Ιππότης Τεχνών Γαλλίας.

Η Επιτροπή είναι οχταμελής και έχει την ακόλουθη σύνθεση για τη διετία 2020-22.

Πρόεδρος

 • Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, Φιλόλογος, Συγγραφέας, Παραγωγός Προγραμμάτων σε ΜΜΕ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Αντιπρόεδρος

 • Δημήτρης Φίλιας, Αν. Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, Κέρκυρα).

Άλλα Μέλη της Επιτροπής

 • Δρ Κλείτος Ιωαννίδης (Κύπρος), Πρόεδρος Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου, Πρόεδρος Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, φιλόσοφος, συγγραφέας.
 • Δρ Τίτος Χριστοφίδης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, ποιητής, συγγραφέας, πρ. Υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Ιάκωβος Γαριβάλδης, (Αυστραλία), ΟΑΜ, Εκδότης, Συγγραφέας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός – IBM Cert Solutions Expert U2 AppDev, Adm, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Σχολείων Γλώσσας και Πολιτισμού Βικτώριας / Αυστραλίας.
 • Καλλιόπη Εξάρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
 • Έλενα Καραγιάννη – Βαρνάβα, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας.
 • Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, συγγραφέας, επιστήμονας, Αντιπρόεδρος του ΣΠΕΚ, Πρόεδρος της ΕΛΚ.

Ενέργειες από κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Βράβευσης

 1. Εισηγείται υποψήφιο ή υποψήφιους για βράβευση (έως 23/10/2020), καταθέτοντας συνοπτικό αιτιολογικό για κάθε εισήγησή του και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις άλλων μελών.
 2. Δεν κρίνει βασιζόμενος σε τυχόν προσωπικές σχέσεις με υποψηφίους τους οποίους εισηγείται ή με έτερο υποψήφιο που εισηγείται άλλο Μέλος της Επιτροπής.
 3. Δεν πρέπει να έχει συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με τους υποψήφιους, αλλιώς αποχωρεί και αντικαθίσταται προσωρινά από ένα Μέλος του ΔΣ του ΣΠΕΚ.
 4. Εκτιμά και με δική του ανεξάρτητη έρευνα την όλη προσφορά των υποψηφίων.

Αναγκαίες Προϋποθέσεις για Υποψηφίους προς βράβευση

Ο υποψήφιος για το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ θα πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να είναι άνω των 50 χρόνων, Έλληνας ή Κύπριος, Απόδημος ή Ελληνόφων, να ζει στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή στην Αλλοδαπή, με πολυετή δράση και γνωστό έργο.
 2. Να έχει νομικά ‘λευκό παρελθόν’, χωρίς αδίκημα εναντίον του κράτους ή τρίτων.
 3. Να αποτελεί με το έργο του Υπόδειγμα για τις νέες γενεές και να έχει ευεργετήσει με πνευματική παραγωγή ή/ και υλικά μέσα, τον Συνάνθρωπο και την Κοινωνία.
 4. Υποψήφιος μπορεί να είναι και ένας Ευεργέτης ή Πολιτειακός, με αδιαμφησβήτητη και πολυετή προσφορά σε Προγράμματα Ανθρωπισμού και Πολιτιστικής Ανάπτυξης.

Κριτήρια της Επιτροπής Βράβευσης

Σε 2η φάση ακολουθεί ψηφοφορία από τα μέλη της Επιτροπής των υποψηφίων που προτείνονται από τα ίδια τα μέλη, και με βάση τα πιο κάτω 8 ουσιαστικά κριτήρια:

Ένα μέλος της Επιτροπής προτείνει τα Κριτήρια για υποψηφιότητα βράβευσης, για τον Κανονισμό εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής και για διαδικασίες επιλογής.
Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται σε Διεθνείς Διακηρύξεις Ανθρωπισμού και Ηθικής.

Από τον κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από τα μέλη της Επιτροπής θα επιλέγονται το πολύ δύο – από Ελλάδα ή/και Κύπρο ή/και Αλλοδαπή – ελληνόφωνες Προσωπικότητες που να είναι παιδαγωγοί, ή ευεργέτες-ανθρωπιστές ή λαμπροί λογοτέχνες ή καλλιτέχνες ή επιστήμονες, με προσφορά τέτοιας ποιότητας και τέτοιου μεγέθους ώστε να είναι υπόδειγμα για τις νέες γενεές, τον Ελληνισμό και ευρύτερα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δράση που εντάσσεται στο πνεύμα των αρχών της Διακήρυξης της Διεθνούς Ανθρωπιστικής και Ηθικής Ένωσης – IHEU (Άμστερνταμ, 2002), οι οποίες αρχές προσδιορίζουν τον Ανθρωπισμό με τα εξής στοιχεία:

 1. Πυλώνας Κοινωνικού Πολιτισμού: να θέτει τη λογοτεχνία, την παιδαγωγική και τις τέχνες στην υπηρεσία για κοινωνική ή πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.
 2. Ηθικός, που μεριμνά για τις μελλοντικές γενεές, αναγνωρίζει την αυτονομία του κάθε ατόμου, την αξιοπρέπειά του και την ελευθερία που είναι αδιακρίτως συμβατή με τα δικαιώματα των άλλων.
 3. Συνήγορος της προσωπικής ελευθερίας, που ωστόσο ενέχει την κοινωνική ευθύνη του ατόμου.
 4. Ενισχυτής της αξιόπιστης γνώσης του κόσμου και του ατόμου, μέσα από έρευνα και αξιολόγηση.
 5. Ορθολογικός, που έχει την επιστήμη ως χρήσιμο μέσο και τις ανθρώπινες αξίες ως οριοθέτες.
 6. Πυλώνας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πληρέστερη ανάπτυξη του ανθρώπου.
 7. Θεμελιωτής δημιουργικής ευφάνταστης ζωής μέσα από αλληλεγγύη και ήθος με στόχο την ειρήνη.
 8. Εξέχων λογοτέχνης ή καλλιτέχνης ή επιστήμονας ή Ευεργέτης, με προσφορά τέτοιας ποιότητας και διάρκειας και τέτοιου μεγέθους, σε θέματα Ανθρωπισμού ή/και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ώστε να είναι υπόδειγμα για τις νέες γενεές, τον Ελληνισμό και ευρύτερα.
“Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου βραβεύει από το 2020 και ετήσια με το ‘Βραβείο Ανθρωπισμού’ την Προσωπικότητα που δωσε καθ’ όλο τον βίο της παράδειγμα στον απανταχού Ελληνισμό και στις νέες γενεές και προήγαγε το επίπεδο ζωής υπέρ του Ανθρώπου και της Πολιτείας.”
statue

Τελετή Βράβευσης

Τελετάρχης: H Πρόεδρος της Επιτροπής, βοηθούμενη από μέλη του ΔΣ του ΣΠΕΚ.

Η Βράβευση προαγγέλλεται σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς από τον ΣΠΕΚ προς τα ΜΜΕ όπως και μέσω δικών του μέσων (Δελτίο ΩΡΕΣ, Διεθνής Ιστοχώρος του ΣΠΕΚ, Κοινωνικά Δίκτυα κ.ά.).

Στην έναρξη της Τελετής η Προέδρος του ΣΠΕΚ και της Επιτροπής για το ‘Βραβείο Ανθρωπισμού’ απευθύνει χαιρετισμό και ομιλεί για τη σημασία την αξία του Θεσμού.

Παρουσίαση από την Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ή Πανεπιστημιακό του έργου και της συμβολής της τιμώμενης Προσωπικότητας στην Διαπαιδαγώγηση, στην Κοινωνία, στον συνάνθρωπο, ιδίως τον αδύναμο, στους νέους, στον Πολιτισμό.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαβάζει το Σκεπτικό Βράβευσης της Επιτροπής. Έπεται Αντιφώνηση από τον τιμώμενο ή από εκπρόσωπό του, αν δικαιολογημένα απουσιάζει.

Ανάγνωση αποσπασμάτων από έργο του βραβευμένου ή κριτικές για τη δράση του.

Απονομή στον βραβευμένο αγαλματιδίου, Παπύρου με το Σκεπτικό και Παπύρου της Απόφασης.

Ράδιο/ τηλεοπτική κάλυψη της τελετής και δημοσιογραφική συνέντευξη του βραβευμένου.

Δεξίωση και διάλογος του κοινού με τον βραβευμένο για το έργο του, για απόψεις του περί Ανθρωπισμού, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το μέλλον και τις προοπτικές της Κοινωνίας/ Πολιτείας και ευρύτερα της οικουμένης στις δύσκολες μέρες μας.

Προβολή-μετά-την-παρουσίαση του έργου του τιμώμενου με διαδικτυακή παρουσίαση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, ίντερνετ, ή με χρήση ιστοσελίδων του ΣΠΕΚ και συνεργών φορέων.

Δυνατότητα διαδικτυακής επικοινωνίας πολιτών με τον βραβευμένο για σχόλια και απόψεις του.

Ραδιοτηλεοπτική συνέντευξη του τιμώμενου προ-ή-μετά τη βράβευση. Ανακοινώσεις στα ΜΜΕ.

Ετήσιες εκδηλώσεις ΣΠΕΚ