Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του από τον ΣΠΕΚ

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου απονέμει από το 2019, στο τέλος κάθε χρόνου, το «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του», όπου λογοτέχνης θεωρείται ο πεζογράφος ή ο ποιητής ή ο δοκιμιογράφος. Υποψήφιοι είναι Έλληνες, Κύπριοι και Ομογενείς λογοτέχνες, που προσέφεραν μακρόπνοα και ουσιαστικά στα Ελληνικά Γράμματα, με έργο που αποδεικνύεται οδηγός για τους απανταχού Ελληνόφωνες και Ελληνομαθείς. Για τη βράβευση του Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΕΚ διορίζει αυτόνομη Επιτροπή η οποία, με βάση υψηλά κριτήρια, επιλέγει (παμψηφεί ή κατά πλειοψηφία) για βράβευση ένα Έλληνα και ένα Κύπριο ή Απόδημο, λογοτέχνη. Το Σκεπτικό Βράβευσης έχει βάση το ευρέως ωφέλιμο έργο του τιμώμενου. Εκτιμάται ιδιαίτερα η ποιότητα της γλώσσας και η ιδιαιτερότητα του ύφους του, καθώς και αν το έργο του μεταφράστηκε σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα Κριτήρια Βράβευσης δύνανται ανά τακτά έτη να διαφοροποιούνται ή/και να εμπλουτίζονται.

Η Τελετή Βράβευσης διοργανώνεται είτε σε φυσικό χώρο εφόσον είναι δυνατή η φυσική συμμετοχή της πλειοψηφίας των συντελεστών, είτε με ψηφιακή κλειστή τηλεσυνδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, στην οποία συμμετέχουν ο τιμώμενος, τα μέλη της Επιτροπής, προσωπικότητες των γραμμάτων και του πολιτισμού, εκπρόσωποι φορέων, αρωγοί – χορηγοί και υποστηρικτές. Στην περίπτωση αυτή με το πέρας της ψηφιακής τελετής το καταγεγραμμένο βίντεο δημοσιεύεται και επικοινωνείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια με τα υπερσύγχρονα μέσα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου. Παράλληλα με την Τελετή Βράβευσης διοργανώνεται πολυεπίπεδη προβολή του λογοτέχνη και του έργου του, σε ΜΜΕ, Κοινωνικά Δίκτυα, σε Μέσα του ΣΠΕΚ (Δελτία ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ, ΩΡΕΣ, Διεθνής Ιστοχώρος ΣΠΕΚ, SOLOMOS Web Radio TV κ.ά.).

Κάθε τελετή περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

 • Σκεπτικό Βράβευσης απ’ τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
 • Αντιφώνηση των τιμωμένων.
 • Απαγγελία ή ανάγνωση αποσπασμάτων του έργου του κάθε βραβευμένου από τον ίδιο.
 • Απονομή στους βραβευμένους, Παπύρου με το Σκεπτικό και δώρου.
 • Μικρός Διάλογος με τους βραβευμένους για το έργο, το μέλλον, τη φιλαναγνωσία κ.ά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Κάθε Μέλος της Επιτροπής

 • Προσφέρει υπηρεσίες αμισθί, και μπορεί να αποχωρήσει όποτε το ζητήσει.
 • Έχει πολύ καλή γνώση για τα έργα παλιών και νέων λογοτεχνών Ελλάδας και Κύπρου
 • Εισηγείται για βράβευση έναν Έλληνα ή/ και έναν Κύπριο ή Απόδημο λογοτέχνη
 • Δεν έχει συγγενική ή προσωπική ή συνεταιρική σχέση με τους υποψήφιους.
 • Για κάθε υποψήφιο που εισηγείται, υποβάλλει εργοβιογραφία του και έγκυρες κριτικές. Εκτιμά τη λογοτεχνική παραγωγή όλων των υποψηφίων με βάση τα αιτιολογικά.
 • Κρίνει με ευρύ πνεύμα τον κάθε υποψήφιο, όχι με προκατάληψη, ούτε συντηρητικά.

* Εννοείται ότι παρέχει γραπτώς διευκρινήσεις, αν υπάρξουν επερωτήσεις από άλλα Μέλη. ** Κάθε Μέλος μπορεί να εισηγηθεί μέχρι 2 υποψηφίους – όχι της ίδιας χώρας. Ψηφίζουν ΟΛΑ τα Μέλη, 20 μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για βράβευση.

Ο κάθε υποψήφιος για βράβευση:

 • Να είναι άνω των 50 χρόνων, Έλληνας, Κύπριος ή Απόδημος, αμέμπτου χαρακτήρα.
 • Να έχουν εκφραστεί ευνοϊκά για το έργο του σημαντικοί κριτικοί και ερευνητές.
 • Με το έργο του να έχει εμπλουτίσει τα Γράμματα για Ελληνόφωνους και ξένους.
 • Το έργο του να δίνει τις βάσεις για περαιτέρω έρευνες/ μελέτες, εγχώρια ή/ και διεθνώς.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ
“Λογοτέχνης θεωρείται ο πεζογράφος,ο ποιητής και ο δοκιμιογράφος”

Ετήσιες εκδηλώσεις ΣΠΕΚ

Βραβείο Λογοτέχνη για το σύνολο του έργου του 2023 Μαρκόπουλος Γιώργος, Πιλλάς Αντώνης, Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

“Βραβείο Λογοτέχνη ΣΠΕΚ 2023” Μαρκόπουλος Γιώργος, Πιλλάς Αντώνης

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου του 2023, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, τίμησε δύο κορυφαίους λογοτέχνες, τον Γιώργο Μαρκόπουλο και τον Αντώνη Πιλλά, με το “Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του”, αναγνωρίζοντας την αξία, τον πλούτο των συγγραφικών επιτευγμάτων τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

“Βραβείο Λογοτέχνη ΣΠΕΚ 2022” σε Σταύρο Ζαφειρίου και Νίκο Ορφανίδη

Για το 2022 το Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου απονέμεται από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου στον λογοτέχνη της Θεσσαλονίκης Σταύρο Ζαφειρίου και στον λογοτέχνη της Κύπρου Νίκο Ορφανίδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ