woman_flowers

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) για να πραγματώσει το όραμα και την αποστολή του δημιουργεί σχέδια, δράσεις και προγράμματα, και για να επιτύχει διαθέτει συμβατικά αλλά και σύγχρονα μέσα (οπτικοακουστικά, ψηφιακά και άλλα). Επιπλέον αντλεί επιστημονική γνώση συνεργατών, ειδικών Συμβούλων και Καθηγητών Πανεπιστημίων, Εμπειρογνωμόνων ή Μελετητών. Συμπληρωματικά, ο ΣΠΕΚ θεωρεί χρέος του να τιμήσει με βραβεία τους Λογοτέχνες, Επιστήμονες και Ανθρωπιστές που έγραψαν με το έργο τους τη δική τους άξια ιστορία και συνέβαλαν στον Πολιτισμό και στην καλώς νοούμενη ανάπτυξη, του ατόμου, της κοινωνίας και κάποτε της οικουμένης ως σύνολο.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΣΠΕΚ αποφάσισε και καθιέρωσε από το 2019 τον θεσμό ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ, ενώ από το 2020 ένα δεύτερο θεσμό, το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ, ένα τρίτο θεσμό, το ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ένα τέταρτο θεσμό, το ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ. Γι’ αυτές τις βραβεύσεις λειτουργούν 4 ξεχωριστές Επιτροπές, με πανεπιστημιακούς, ανθρώπους του πνεύματος, της επιστήμης και των ανθρωπιστικών επιστημών, τα δε βραβεία απονέμονται στο τέλος εκάστου έτους.

Για τον ΣΠΕΚ η Λογοτεχνία, ο Ανθρωπισμός και η ωφέλιμη Επιστήμη είναι Πυλώνες του ευρέως Πολιτισμού.

Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) θεωρεί χρέος του να τιμά με αυτό το βραβείο κάθε χρόνο τον Λογοτέχνη εκείνον ο οποίος με το έργο του συνέβαλε αποφασιστικά και αισθητά στα Ελληνικά Γράμματα, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα φωτίζει Έλληνες, Κύπριους, Απόδημους και τον κόσμο ευρέως. Λογοτέχνης θεωρείται ο ποιητής, ο πεζογράφος (διηγηματογράφος, μυθιστοριογράφος) και επίσηςη ο δοκιμιογράφος βαθύς ερευνητής της Λογοτεχνίας. Υποψήφιοι είναι Έλληνες, Κύπριοι και Ομογενείς.

Η Επιτροπή Βράβευσης θέτει κριτήρια επιλογής, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων – που προτείνονται από τα μέλη της Επιτροπής. Αυτή επιλέγει και ψηφίζει παμψηφεί ή κατά πλειοψηφία Έλληνα ή/ και Κύπριο, λογοτέχνη (ποιητή, διηγηματογράφο, μυθιστοριογράφο ή ένα δοκιμιογράφο βαθύ ερευνητή της Λογοτεχνίας/των Γραμμάτων.

gold_statue

Βραβείο Ανθρωπισμού

silver

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) βραβεύει – από το 2020 και ετήσια – με το Βραβείο Ανθρωπισμού την Προσωπικότητα εκείνην που με έργο παιδαγωγικό και κοινωνικό ή/ και λογοτεχνικό, διαπαιδαγώγησε και στήριξε την Κοινωνία και τον Άνθρωπο – παιδί, νέο, αδύναμο συνάνθρωπο,δημότη- κι έδωσε παράδειγμα στον απανταχού Ελληνισμό/ στην οικουμένη να εκτιμά τον Άνθρωπο και τη Ζωή.

Η Επιτροπή Βράβευσης θέτει κριτήρια επιλογής βασισμένα σε Διεθνείς Διακηρύξεις Ανθρωπισμού και Ηθικής, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από τα μέλη της Επιτροπής. Αυτή επιλέγει ψηφίζει και παμψηφεί ή κατά πλειοψηφία έναν Έλληνα ή Κύπριο ή Απόδημο – πανεπιστημιακό ή ευεργέτη ή/ και λογοτέχνη, μία προσωπικότητα της Πολιτείας που με υποδειγματικό έργο οδηγεί τις νέες γενεές.

Η Επιτροπή Βράβευσης προεδρεύεται ex-officio από την Πρόεδρο του ΣΠΕΚ, τα δε Μέλη της προέρχονται από τους Τομείς των Γραμμάτων, της Παιδείας, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και άλλων Επιστημών.

Βραβείο Επιστήμης

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου/ΣΠΕΚ στα πλαίσιο δράσεών του απονέμει από το 2020 και κάθε χρόνο, ‘Βραβείο Επιστήμης’ στον λαμπρό επιστήμονα που με το έργο του διάνοιξε μεγάλους ορίζοντες στην επιστήμη και στη γνώση και έγινε πρότυπο να τον ακολουθούν νεότεροι, προς όφελος του κόσμου και της Ανάπτυξης.

Υποψήφιοι για το Βραβείο Επιστήμης του ΣΠΕΚ είναι Έλληνες, Κύπριοι ή Ομογενείς επιστήμονες. Για την αξιολόγησή τους και την απονομή του Βραβείου στον άριστο κάθε χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου δίδει εντολή σε αυτόνομη Κριτική Επιτροπή, η οποία με βάση δοσμένα και επιστημονικώς αποδεκτά κριτήρια προτείνει τους υποψήφιους, μελετά τα επιτεύγματα τους και ψηφίζει τον επικρατέστερο της χρονιάς, με ευθυκρισία και αντικειμενικότητα.  Η Κριτική Επιτροπή είναι οκταμελής, τριετούς θητείας και απαρτίζεται από επιστήμονες, εμπειρογνώμονες / ειδικούς αμέμπτου χαρακτήρα, με ευρυμάθεια.

Ο πολιτισμός, η οικονομία και ο κοινωνικός ιστός ενός τόπου, και γενικά της οικουμένης, συνεχίζει να ζει και να αντέχει χάρη και στα επιτεύγματα της Επιστήμης.

telescope

Αριστείο Νέου Καινοτόμου Επιστήμονα

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) σε έρευνα διαπίστωσε ότι δεκάδες νέοι επιστήμονες, Έλληνες, Κύπριοι και Απόδημοι, σ’ όλο τον κόσμο, εφευρίσκουν νέες μεθόδους που βοηθούν σε πλείστους τομείς: οικονομία, κοινωνία, δημόσια υγεία, ποιότητα ζωής κ.ά. Έτσι, καθιερώνει από το 2020 το ετήσιο ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ για να τους τιμήσει και να προβάλει το καινοτόμο έργο τους.

Η Επιτροπή Βράβευσης έχει δύσκολο έργο ενώπιόν της, για 3 λόγους 1) Κάθε χρόνο υπάρχουν σε διεθνή κλίμακα δεκάδες ανακαλύψεις από νέους καινοτόμους επιστήμονες, Έλληνες, Κύπριους ή Απόδημους, και δεν είναι εύκολη η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων με σαφή περιγραφή – όχι απλώς δημοσιογραφικών- του άθλου του κάθε επιστήμονα. 2) Οι ανακαλύψεις ή οι επιστημονικές μέθοδοί τους είναι ετερόκλητες και άρα δύσκολη μια σύγκρισή τους με σταθμίσεις αντικειμενικές, ακριβείς και μετρήσιμες. 3) Η ατομική βράβευση είναι παρακινδυνευμένη διότι μια καινοτομία που δεν φαίνεται σημαντική σήμερα, μπορεί στις επόμενες δεκαετίες ν’ αποδειχθεί η καλύτερη π.χ. η πενικιλίνη από μούχλα, αρχικά δεν εκτιμήθηκε πολύ.

Το Αριστεία για τους νέους καινοτόμους επιστήμονες (ηλικίας μέχρι 39 χρόνων) απονέμονται σε Ειδική Ετήσια Τελετή, υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κύπρου.

Οι ανακαλύψεις και τα εργοβιογραφικά των Αριστούχων, παρατίθενται σε ειδικό Ανθολόγιο του ΣΠΕΚ, του οποίου πολλά αντίτυπα δίδονται ως πρόσθετο δώρο σε όλους τους επιστήμονες στον κατάλογο του ΣΠΕΚ.