Εκπομπές

Διαχείριση της Αλλαγής – Management of Change

με τον Παύλο Ιωσηφίδη

Τα πάντα ρει, κατά τον φιλόσοφο Ηράκλειτο. Οι γύρω συνθήκες αλλάζουν διαρκώς, για κυβερνήσεις, κοινότητες, επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες, ακόμη και για οικογένειες. Για όλες αυτές, δύο είναι οι επιλογές για ν’ αντέξουν, να παραμένουν ανταγωνιστικές, να μην αφανιστούν, αφού μοιραία επιβιώνουν μόνο οι ικανότερες. Οι επιλογές είναι:

Α. Ή προβλέπετε την Αλλαγή με Σχέδιο που σας φέρνει μπροστά απ’ τις εξελίξεις.

Β. Ή διαχειρίζεστε την Αλλαγή (Management of Change) έγκαιρα και αποτελεσματικά

Στην εκπομπή του WEB Radio TV SOLOMOS, o Καθηγητής στο MIM/ Mediterranean Institute of Management (Πρόγραμμα ΜΒΑ Master’s Degree), Παύλος Ιωσηφίδης παρουσιάζει τις πτυχές της διαχείρισης της αλλαγής για επιχειρήσεις, οργανισμούς, δήμους, κοινότητες, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς. Οι πτυχές εκτείνονται από το στάδιο της προετοιμασίας της στρατηγικής της διοίκησης για την Αλλαγή, την εξαγγελία της προς τους επηρεαζόμενους, τον χειρισμό των αντιδράσεων του προσωπικού και τις ειδικές μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες κατά φάσεις που εφαρμόζονται μεθοδικά από την επιχείρηση, τον οργανισμό, τον φορέα για τη νέα εποχή.

Οι αντιδράσεις του προσωπικού στην πρόταση για αλλαγή/ μεταρρύθμιση οφείλονται σε ποικίλους λόγους, π.χ. ανασφάλεια, αβέβαιο αύριο, φόβος κάποιων για απώλεια των προνομίων που έχουν κ.ά. Αναλύεται η έννοια και η σημαντικότητα της αλλαγής και πώς πρέπει να γίνεται η μεθοδευμένη προσπάθεια ν’ αντιληφθούν ότι στο τέλος θα είναι κερδισμένο το σύνολο της Μονάδας, αλλιώς αυτή δεν θα έχει μέλλον και άρα χάνουν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και του καθενός ξεχωριστά.

Αν οι μέθοδοι ‘’συναισθηματικής νοημοσύνης’ επιτύχουν τότε οι αντιδρούντες, τελικά γίνονται υπέρμαχοι της ιδέας της Αλλαγής, συνεργοί ώστε αυτή να επιτύχει πλήρως.

Στις εκπομπές για τη Διαχείριση της Αλλαγής (Management of Change) ο Καθηγητής Π. Ιωσηφίδης δίνει έμφαση σε σημαντικά σημεία στη διαδικασία αλλαγής που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Βασικός παράγων είναι το προσωπικό διάφορων βαθμίδων. Η τελική συμπεριφορά και η στάση του επηρεάζει καθοριστικά την «αποδοχή» και την εφαρμογή της Αλλαγής και τη εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας στη νέα εποχή. Είναι η συναισθηματική αντίδραση και η στάση του που θα επηρεάσουν την εξέλιξη της αλλαγής και την επανεκκίνηση της μονάδας στις νέες συνθήκες που αλλάζουν.

Οι εκπομπές επικεντρώνονται και στα λάθη της διοίκησης των Μονάδων (εταιρεία, οργανισμός, δημόσια υπηρεσία κ.ά.). Συχνά αυτή ενεργεί σπασμωδικά, αυταρχικά, χωρίς πρόνοια ή προσοχή στο ανθρώπινο δυναμικού. Δεν εμβαθύνει στις αιτίες που δυσαρεστούν τους εργαζόμενους, ούτε τους λόγους που προκαλούν μια φυσιολογική ‘ανθρώπινη’ αντίδρασή τους. Η διοίκηση πρέπει να προβλέπει ή να αναμένει τις αντιδράσεις των εργαζομένων, και με σύνεση και ψυχραιμία να καταστέλλει ή να κατευνάζει με πειστικά επιχειρήματα τα όποια αρνητικά συναισθήματα και τις όποιες αντιδράσεις των εργαζομένων. Άλλωστε, αν οι εργαζόμενοι δεν πειστούν για να συμβάλλουν στην υλοποίησή της μεταρρύθμισης, θα επιτύχει μερικώς ή καθόλου.

Τέλος, η «συναισθηματική νοημοσύνη» και το πώς σχετίζεται με τη διαχείριση της αλλαγής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι κομβικής σημασίας και αναλύεται.
Στις εκπομπές θα αναφέρονται και επιτυχημένες ιστορίες Αλλαγής / success stories π.χ. μηχανογράφηση δημοσίων υπηρεσιών, αλλαγές σ’ εταιρείες φορείς (τουριστικές, βιομηχανικές, εμπορικές) λόγω κορωνοϊού ή άλλης κρίσης ή καινοτόμου τεχνολογίας.

DiaxeirisiAllagis_PI