Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) αναπτύσσεται και ανελίσσεται διαρκώς, μέσα από μια έντονη πολιτιστική δράση. Στόχος του είναι η διαφύλαξη και διαφώτιση του κοινού Ελληνικού Πολιτισμού Ελλάδας και Κύπρου, των αξιών του και ανθρώπων που τον υπηρετούν, με δραστηριότητες όπως η επιμόρφωση, η διαπαιδαγώγηση νέων, η καλλιέργεια πνεύματος και ψυχής μεγάλων, η ανάδειξη της Ελληνικής Γλώσσα, έργων λογοτεχνών και καλλιτεχνών, η συντήρηση Λαογραφίας ηθών και εθίμων κ.ά.

Οι δραστηριότητες του ΣΠΕΚ, λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού, ενημερωτικού επιστημονικού περιεχομένου εκδηλώνονται σε ποικίλες μορφές όπως π.χ.  συμπόσια, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκδόσεις βιβλίων και λευκωμάτων και παρουσιάσεις τους, παραστάσεις, συναυλίες, βραβεύσεις προσωπικοτήτων λογοτεχνίας και καινοτόμων νέων επιστημόνων, μεταφράσεις έργων τους όπως και άξιων ξένων λογοτεχνών, συνεντεύξεις για τη ζωή και το έργο τους, διαγωνισμοί μεταξύ νέων δημιουργών.

Ο ΣΠΕΚ, για την επίτευξη των στόχων του, ενεργοποιεί πλήθος από μέσα και εργαλεία  όπως π.χ. ψηφιακή λέσχη ανάγνωσης, ψηφιακά έντυπα, ψηφιακές παραγωγές, οπτικοποιήσεις, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια, ψηφιακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό. Επιπλέον, καλεί Συμβούλους μέλη του από την Ελλάδα, την Κύπρο και δεκάδες χώρες  – στην Ομογένεια και διεθνώς – για να συμμετάσχουν σε σειρά σχεδίων δράσης για έργα, εκδηλώσεις και προγράμματα με λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό αντικείμενο.

“Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου αναπτύσσεται και ανελίσσεται διαρκώς, μέσα από μια έντονη πολιτιστική δράση”

Ο Σκοπός των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι, μεταξύ άλλων, να καταγράψει, να διαφυλάξει, να επικοινωνήσει και να προβάλει τον Πολιτισμό σε πλείστα όσα πεδία του, αλλά και να ενώσει τους απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες, μέσα από μια σειρά έργων και δράσεων πολιτισμού, με κοινωνικό, φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, προασπίζοντας και προάγοντας τα οικουμενικά ιδεώδη, κυρίως του Ελληνισμού, την Ελληνική Γλώσσα και την Παράδοση, τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, τα Γράμματα και τις Τέχνες – στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς – υπό το όραμα της Πολιτιστικής Διπλωματίας, προσφέροντας στους συνανθρώπους μας τη δυνατότητα – μέσα από μια διεθνή ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα γραμμάτων, τεχνών, λαογραφίας, παράδοσης, επιστήμης – να μεταδώσουν γνώση, ενημέρωση και ‘τροφή’ για έρευνα και αναβάθμιση του πνευματικού επιπέδου.

“Ο ΣΠΕΚ, για την επίτευξη των στόχων του, ενεργοποιεί πλήθος από μέσα και εργαλεία όπως π.χ. ψηφιακή λέσχη ανάγνωσης, ψηφιακά έντυπα, ψηφιακές παραγωγές, οπτικοποιήσεις, ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια, ψηφιακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό”