Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων του για τον κοινό Ελληνικό Πολιτισμό Ελλάδας και Κύπρου, τις αξίες του, την Ελληνικής Γλώσσα, την προβολή έργων λογοτεχνών και καλλιτεχνών κ.ά. διοργανώνει και Διαλέξεις πανεπιστημιακών, λογοτεχνών, καλλιτεχνών.

Διάλεξη είναι μια εμπεριστατωμένη ομιλία από άνθρωπο του Λόγου, της Τέχνης ή της Επιστήμης σ’ ένα καίριο και σημαντικό θέμα της ειδικότητός του. Η παράδοση ενός μαθήματος από ένα Καθηγητή Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές του πάνω σε θέμα της ειδικότητάς του καλείται επίσης διάλεξη.

Ο ΣΠΕΚ διοργανώνει διαλέξεις σε ειδικές Αίθουσες, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και δίνει την ευκαιρία σε επιστήμονες, λογοτέχνες και καλλιτέχνες να ομιλήσουν σε φίλους και μέλη του, μα και στο ευρύ κοινό.

Οι Διαλέξεις γίνονται επικεντρώνονται σε θέματα λογοτεχνίας, τεχνών ή επιστήμης συναφούς προς τον Πολιτισμό π.χ. Ιστορία, Αρχαιολογία, Πολιτιστικός Τουρισμός και Οικολογία, Λαογραφία, Αρχιτεκτονική, Γλώσσα, Φύση, Διάστημα, Ιστορία της Τέχνης, Πολιτισμικός Τουρισμός, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, ή θέμα Φιλοσοφίας (το οποίο μπορεί να είναι παρμένο από τις διδασκαλίες στο Λύκειο Αριστοτέλους ή στη Στοά τους Ζήνωνος Κιτιέως).

Την Διάλεξη χαιρετίζει η Πρόεδρος του ΣΠΕΚ και ένας επίσημος ή εκπρόσωπος του χορηγού της Εκδήλωσης. Το κείμενο της Διάλεξης με το πέρας της εκδήλωσης αναρτάται στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΣΠΕΚ, στη Στήλη ‘Αρθρογραφία’. Έτσι μπορούν μέλη, φίλοι και υποστηρικτές του ΣΠΕΚ, που απουσίαζαν από τη Διάλεξη, να το διαβάσουν από όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκονται.

Τη Διάλεξη διοργανώνει Επιτροπή του ΣΠΕΚ, σε επίσημη Αίθουσα με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και διαρκεί το πολύ μία ώρα, μαζί με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Ο ΣΠΕΚ έχει ευρύ θεματολόγιο για Συνέδρια πολιτισμού και κοινωνίας και άρα Διαλέξεων. Διαθέτει μέσα για απαθανάτιση τους π.χ. παραγωγές και οπτικοποιήσεις ή μέσω ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

Μελλοντικά προτίθεται να διοργανώσει Τηλε-Διάλεξη με Απόδημους, Έλληνες, Κύπριους συγγραφείς, καλλιτέχνες, καθηγητές Πανεπιστημίων, για θέματα Λογοτεχνίας, Γλώσσας, επιστήμης, ουμανισμού κ.ά.