Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων του για τον κοινό Ελληνικό Πολιτισμό Ελλάδας και Κύπρου, τις αξίες του, την Ελληνικής Γλώσσα, την προβολή έργων λογοτεχνών και καλλιτεχνών κ.ά. διοργανώνει και Εκθέσεις έργων τέχνης, έμπειρων αλλά και νέων, που είναι μέλη, φίλοι ή υποστηρικτές του Συνδέσμου. Οι Εκθέσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό και διεθνώς.

Την κάθε Έκθεση διοργανώνει Επιτροπή του ΣΠΕΚ, σε επίσημη Αίθουσα, με εξοπλισμό και κατάλληλο φωτισμό για παραγωγές και οπτικοποιήσεις και για τον ψηφιακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του ΣΠΕΚ.

Μια Έκθεση μπορεί να εστιάζεται σε θέμα μιας ευρείας Διαφωτιστικής Εκστρατείας π.χ. η προστασία του Περιβάλλοντος ή της Δημόσιας Υγείας και φυσικά να διοργανωθεί σε δημόσιο χώρο ή πάρκο για μαζική προσέλκυση κόσμου προς ευαισθητοποίηση. Μπορεί να έχει θέμα συναφές του Πολιτισμού π.χ. Ιστορία, Αρχαιολογία, Τουρισμός, Λαογραφία, Αρχιτεκτονική, ή της Κοινωνίας π.χ. Το παιδί, Οι Νέοι, Οι Άνεργοι, Οι Μετανάστες κ.ά.

Οι Εκθέσεις είναι είτε ατομικές, του ενός καλλιτέχνη, είτε συλλογικές, των πολλών καλλιτεχνών (συνήθως σε θεματολόγιο που προτείνει ο ΣΠΕΚ) και παρουσιάζουν ζωγραφιές, χαρακτικά, γλυπτά, κεραμικά, πήλινα, ξυλογλυπτικά, πλεκτά, καλλι-κατασκευές, μικτή τέχνη έως και φωτογραφική και τεχνική κολλάζ.

Ορισμένες Εκθέσεις θα συνδυάζονται με Φιλανθρωπία, δηλαδή μέρος των εισπράξεων από τις αγορές έργων θα δίδονται στον φορέα Υγείας ή Κοινωνίας, ο οποίος θα συμμετέχει προσκαλώντας δικά του μέλη.

“Μια Έκθεση μπορεί να εστιάζεται σε θέμα μιας ευρείας Διαφωτιστικής Εκστρατείας”

Στο άνοιγμα της Έκθεσης απευθύνουν πολύ σύντομο χαιρετισμό: η Πρόεδρος του ΣΠΕΚ, ένας εκπρόσωπος του χορηγού της Έκθεσης και εκπρόσωπος του φορέα που θα ενισχυθεί φιλανθρωπικά απ’ τις εισπράξεις. Μετά θα ακολουθεί σύντομη κριτική από κριτικό τέχνης ώστε τα μέλη και οι φίλοι του ΣΠΕΚ και το ευρύ κοινό να εκτιμήσουν τα έργα και ν’ αγοράσουν έργα ως επένδυση για την οικία τους και για φιλανθρωπία. Τα Μέλη και οι επίσημοι προσκεκλημένοι έχουν προνόμιο να λαμβάνουν την ομιλία του κριτικού τέχνης.

Μετά το πέρας της διάρκειας της έκθεσης, θα εκτίθενται φωτογραφίες έργων, μόνιμα στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΣΠΕΚ, στη Στήλη ‘‘Εκθέσεις’, ώστε να μπορούν να την εκτιμήσουν και να τη θαυμάσουν μέλη, φίλοι και υποστηρικτές του ΣΠΕΚ από όποιο σημείο του κόσμου ή όσοι δεν μπόρεσαν να παραστούν.

Η έκθεση, ανάλογα με το θέμα, μπορεί να πλαισιωθεί με ανάλογη μουσική επένδυση και θα μπορεί να παρουσιαστεί σε YouTube-παραγωγή του ΣΠΕΚ, συνοδευμένη από τη μουσική αυτή ή ανάλογή της.

Ο ΣΠΕΚ μέσω του Newsletter ΩΡΕΣ, της ιστοσελίδας του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ΜΜΕ θα ενημερώνει τα μέλη, τους φίλους και το ευρύ κοινό για την εκάστοτε Έκθεση (πού, πότε, ποιοι, θέμα, και ενδεχόμενη φιλανθρωπία).

Τέλος μπορεί να διοργανώνει και ειδικές Εκθέσεις όπως α) Έργα Ερασιτεχνών / Νέων, β) Λαογραφία -Χειροποίητα, Ξυλογλυπτικά, Αγγεία, Πλεκτά, Κεραμικά, γ) Έκθεση Φωτογραφίας και δ) Βιβλία και Αναμνηστικά Είδη.

Μελλοντικά ενδεχομένως να διοργανώσει τηλε-έκθεση, με έργα Ελλαδιτών, Κυπρίων και Απόδημων δημιουργών.