Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ αναπτύσσεται και ανελίσσεται διαρκώς, μέσα από μια έντονη πολιτιστική δράση. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του υπάγονται τα Συνέδρια και τα Συμπόσια. Συνέδριο θεωρείται μια συγκέντρωση, ειδικών ή εντεταλμένων σε σύσκεψη, για λήψη αποφάσεων ή για διεξοδική συζήτηση και εξέταση ενός θέματος. Οι Σύνεδροι παρουσιάζουν Ομιλίες, κάποιοι εκφωνούν Ανακοινώσεις για ένα εύρημά τους. Από τις εργασίες παράγονται και εκδίδονται Πρακτικά με τις Ομιλίες και τα συμπεράσματα. Το Συνέδριο είναι διήμερο ή τριήμερο. Αν διαρκεί μία ημέρα ονομάζεται Ημερίδα. Τα Συνέδρια αφορούν θέμα Λογοτεχνίας, Γλώσσας, Τεχνών ή Επιστήμης που συνδέεται με αυτά π.χ. Ιστορία, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Λαογραφία, Αρχιτεκτονική, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Περιβάλλον κ.α.. Στο Συνέδριο καθορίζεται το θέμα και οι επιδιωκόμενοι στόχοι ή κατευθύνσεις και καλούνται διακεκριμένοι λόγιοι ή επιστήμονες να μιλήσουν, Έλληνες, Κύπριοι και Απόδημοι. Αυτοί, ως ειδικοί, καταθέτουν απόψεις στο θέμα οι οποίες συζητούνται και εξετάζονται. Όλα καταχωρούνται στα Πρακτικά, τα οποία αργότερα εκδίδονται και διανέμονται στους σύνεδρους αλλά και σε πλείστα όσα κέντρα διεθνώς, τα οποία ενδιαφέρονται για τις Εισηγήσεις και τα ευρήματα ή συμπεράσματα του Συνεδρίου. Ο ΣΠΕΚ ενεργοποιεί πλήθος από μέσα για την κάλυψη των εργασιών π.χ. ψηφιακές παραγωγές, ψηφιακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός, οπτικοποίηση Ομιλιών, τηλεδιάσκεψη, work shops κ.ά. Το Συμπόσιο είναι ειδικό συνέδριο πάνω σε ειδικό θέμα με συμμετοχή επιστημόνων ή λογοτεχνών κ.λπ. Έχει απλούστερη μορφή – όπως οι «Αμφικτιονίες» στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι “συμπίνοντες” έτρωγαν και συζητούσαν προβλήματα για την πολιτεία, τον πολιτισμό, τους νέους, την κοινωνία και κατέληγαν σε κοινές αποφάσεις.  Επίσης, οργανώνονται τηλε-συνέδρια, τηλε-συμπόσια με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και την υπηρεσία καινοτόμων εφαρμογών για τον Ελληνικό Πολιτισμό, τη Γλώσσα, την Παράδοση/ Ιστορία, κλπ..

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ