Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) αναπτύσσεται και ανελίσσεται διαρκώς, μέσα από μια έντονη πολιτιστική δράση. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του υπάγονται τα Συνέδρια και τα Συμπόσια.

Συνέδριο θεωρείται μια συγκέντρωση, ειδικών ή εντεταλμένων σε σύσκεψη, για λήψη αποφάσεων ή για διεξοδική συζήτηση και εξέταση ενός θέματος. Οι Σύνεδροι παρουσιάζουν Ομιλίες, κάποιοι εκφωνούν Ανακοινώσεις για ένα εύρημά τους. Από τις εργασίες παράγονται και εκδίδονται Πρακτικά με τις Ομιλίες και τα συμπεράσματα. Το Συνέδριο είναι διήμερο ή τριήμερο. Αν διαρκεί μία ημέρα ονομάζεται Ημερίδα.

Τα Συνέδρια αφορούν θέμα Λογοτεχνίας, Γλώσσας, Τεχνών ή Επιστήμης που συνδέεται με αυτά π.χ. Ιστορία, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Λαογραφία, Αρχιτεκτονική, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Περιβάλλον κ.α.. Το Συνέδριο χαιρετίζει η Πρόεδρος του ΣΠΕΚ και ένας επίσημος ή εκπρόσωπος του χορηγού της Εκδήλωσης. Στο Συνέδριο καθορίζεται το θέμα και οι επιδιωκόμενοι στόχοι ή κατευθύνσεις και καλούνται διακεκριμένοι λόγιοι ή επιστήμονες να μιλήσουν, Έλληνες, Κύπριοι και Απόδημοι. Αυτοί, ως ειδικοί, καταθέτουν απόψεις στο θέμα οι οποίες συζητούνται και εξετάζονται. Όλα καταχωρούνται στα Πρακτικά, τα οποία αργότερα εκδίδονται και διανέμονται στους σύνεδρους αλλά και σε πλείστα όσα κέντρα διεθνώς, τα οποία ενδιαφέρονται για τις Εισηγήσεις και τα ευρήματα ή συμπεράσματα του Συνεδρίου. Ο ΣΠΕΚ ενεργοποιεί πλήθος από μέσα για την κάλυψη των εργασιών π.χ. ψηφιακές παραγωγές, ψηφιακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός, οπτικοποίηση Ομιλιών, τηλεδιάσκεψη, work shops κ.ά.

“Τα Συνέδρια αφορούν θέμα Λογοτεχνίας, Γλώσσας, Τεχνών ή Επιστήμης”
“Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου αναπτύσσεται και ανελίσσεται διαρκώς, μέσα από μια έντονη πολιτιστική δράση”

Για να διασφαλίσει την επιτυχία κάθε Συνεδρίου του ο ΣΠΕΚ συστήνει για κάθε ένα ξεχωριστή Επιτροπή για μια βέλτιστη διοργάνωσή του. Γίνεται κατανομή εργασίας στα μέλη της, για να γνωρίζει ο καθένας έγκαιρα πριν το Συνέδριο τί αναλαμβάνει, πού και πώς, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των φάσεων. Πέρα από τον καταμερισμό ευθυνών, τα μέλη της ολιγομελούς Επιτροπής συναποφασίζουν για θέματα που αφορούν το σύνολο. Έμπειρα στελέχη του ΣΠΕΚ αναλαμβάνουν την οργάνωση του χώρου, τη μεταφορά των συνέδρων, την ενδεχόμενη απόκτηση των αδειών, τη δημοσιοποίηση του Συνεδρίου στα ΜΜΕ και στα Κοινωνικά Δίκτυα, την εκτύπωση φυλλαδίων και Newsletter για γνωστοποίηση της εκδήλωσης κ.ά.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου διαχειρίζεται τα ειδικά θέματα α) ‘αναλυτικός προϋπολογισμός’ και β) ‘χορηγός/ δωρητής του Συνεδρίου’. Η Επιτροπή, με στήριξη από το ΔΣ, φροντίζει ώστε ο χώρος να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, διακοσμημένος, σύγχρονα εξοπλισμένος, έγκαιρα ελεγμένος, ευφυώς διαρρυθμισμένος ώστε το Συνέδριο να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό, με επαρκή αριθμό καθισμάτων, ασφάλεια, catering, υπηρεσία υποδοχής, διακόσμηση, φωτογράφιση κ.ά. Τυχόντα λάθη ή παραλείψεις στο Συνέδριο καταγράφονται ώστε στο επόμενο Συνέδριο να αποφευχθούν.

Το Συμπόσιο είναι ειδικό συνέδριο πάνω σε ειδικό θέμα με συμμετοχή επιστημόνων ή λογοτεχνών κ.λπ. Έχει απλούστερη μορφή – όπως οι «Αμφικτιονίες» στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι ‘συμπίνοντες’ έτρωγαν και συζητούσαν προβλήματα για την πολιτεία, τον πολιτισμό, τους νέους, την κοινωνία και κατέληγαν σε κοινές αποφάσεις.

Ο ΣΠΕΚ έχει ευρύ θεματολόγιο για Συνέδρια και Συμπόσια πολιτισμού και κοινωνίας. Διαθέτει και μέσα για απαθανάτιση τους π.χ. παραγωγές με οπτικοποιήσεις ή μέσω ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού.

Μελλοντικά ο ΣΠΕΚ θα διοργανώσει και Τηλε-Συνέδριο με Απόδημους, Έλληνες, Κύπριους [συγγραφείς, καλλιτέχνες, Πανεπιστημιακούς κ.ά.] για τον Ελληνικό Πολιτισμό, τη Γλώσσα, την Παράδοση/ Ιστορία, κλπ..