Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) θεωρεί τη λογοτεχνία, τις τέχνες, το θέατρο και τις σχετικές επιστήμες – γλωσσολογία, φιλοσοφία, αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, κοινωνιολογία κ.ά. ως τομείς άξιους να προωθεί με διάφορους και σύγχρονους τρόπους. Όραμα του ΣΠΕΚ είναι η πολιτιστική αναβάθμιση των Ελλήνων των Κυπρίων και των Ομογενών. Αλλά θα ήταν αδύναμο το όραμά του και ατελέσφορη η διαδρομή του αν δεν περιλάμβανε στις δραστηριότητες του την έκδοση έργων των φίλων και μελών του, ακόμα και μεταφράσεων σπάνιων ξένων κλασικών έργων. Έτσι εκπληρώνει ένα από τους σκοπούς της Αποστολής/ του Καταστατικού του: Έκδοση βιβλίων ποίησης, διηγημάτων, μυθιστορήματος, δοκιμίων, μελετών, θεατρικών και φιλοσοφικών έργων, βιβλίων για τα παιδιά, για/ από τους νέους, Ανθολογιών για Ελλαδίτες, Κύπριους και ξένους λογοτέχνες και έργων εικαστικών από μέλη και φίλους του ΣΠΕΚ, λευκωμάτων, αλλά και Πρακτικών από Συνέδρια και ειδικών e-book, audio book και λοιπών ψηφιακών εκδόσεων (newsletter “Ώρες”, ηλεκτρονικό περιοδικό “Μνημοσύνη”) κ.α..

Ο ΣΠΕΚ γνωρίζει ότι ‘τα λόγια φεύγουν ενώ τα γραπτά μένουν’. Γι’ αυτό έχει στόχο, με τις πιο πάνω εκδόσεις και άλλες νεότερες, να συμβάλει στην περαιτέρω πολιτιστική αναβάθμιση της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ομογένειας.

“Όραμα του ΣΠΕΚ είναι η πολιτιστική αναβάθμιση των Ελλήνων των Κυπρίων και των Ομογενών”

Ποίηση

Θεατρικά Έργα

Πεζογραφία

Δοκίμια

Πρακτικά Συνεδρίων