Ένας από τους σκοπούς του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) είναι να βραβεύει και να προωθεί τους νέους μας που επιδεικνύουν αξιοζήλευτη δράση σε θέματα πολιτιστικά (λογοτεχνία, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής κ.ά.) αλλά και να αναδεικνύει και να προβάλλει τους νέους σε ηλικία καινοτόμους επιστήμονες. Αυτοί δημιουργούν το μέλλον και δίνουν συνέχεια στον Ελληνισμό αφού αρκετές από τις καινοτομίες ωφελούν τον άνθρωπο, την κοινωνία, εντός ή εκτός Ελλάδας και Κύπρου.

“Με απλές παρατηρήσεις ξεκίνησαν μεγάλες εφευρέσεις”

Σκοπός του Θεσμού ‘Αριστείο Νέου Καινοτόμου Επιστήμονα’

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου στα πλαίσιο των δράσεών του απονέμει από το 2020, και στο τέλος κάθε χρόνου, ‘Αριστείο Νέου Καινοτόμου Επιστήμονα’ στους νέους, Ελλαδίτες, Κυπρίους, Απόδημους, που με την καινοτομία τους βάζουν λιθάρι στο οικοδόμημα της επιστήμης και της γνώσης και διανοίγουν δρόμους για την ανάπτυξη της υγείας, της παραγωγής, των υπηρεσιών, της κοινωνίας, της οικονομίας.

Για τη συλλογή και αξιολόγηση των επιτευγμάτων και την απονομή των Αριστείων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου/ ΣΠΕΚ δίδει την εντολή σε αυτόνομη Κριτική Επιτροπή που με βάση κριτήρια μελετά τα επιτεύγματα νέων καινοτόμων και επιλέγει τους άριστους για διάκριση/ βράβευση και προβολή.

Ορισμός της Καινοτομίας για το Αριστείο ΑΝΚΕ του ΣΠΕΚ

Ο ‘νέος καινοτόμος επιστήμονας’ ορίζεται ως ο επιστήμονας – φοιτητής ή ερευνητής ή πανεπιστημιακός, ηλικίας μέχρι 39 χρόνων – που ανακαλύπτει ή εφευρίσκει μια εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και την παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών ή χρήσεων για άµεση παραγωγική, χρηστική, εµπορική και κοινωνική εφαρµογή, που ωφελεί την κοινωνία ή την υφήλιο, και αυξάνει τη γνώση για την προστασία ή ανάπτυξη της, άνευ βλάβης.

Ο ‘νέος καινοτόμος επιστήμονας’ εναλλακτικά έχει ακόμα την ικανότητα να παράγει ή να αφομοιώνει ή να εκμεταλλεύεται με επιτυχία τα νέα επιτεύγματα ή τις νέες ιδέες και άλλων επιστημόνων πάνω στα οποία δομεί ριζοσπαστικά την καινοτόμο δική του ιδίως σε θετικές επιστήμες, ηλεκτρονική/τεχνολογία, καινοτόμο ανάπτυξη Βιομηχανίας Γεωργίας ή Υπηρεσιών, υγεία, περιβάλλον/ κλιματική κρίση, διάστημα/ αστρονομία.

Δεν είναι καινοτόμος για το ΑΝΚΕ, αν ανακαλύπτει ή εφευρίσκει λύση, μέθοδο ή χρήση που να έχει µικρή σημασία ή εμβέλεια ή μικρό βαθµό νεωτερισµού υπέρ των τομέων θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών, ή αν απλά αφορά διακοπή χρήσης µιας διαδικασίας, µεθόδου ή χρήσης ή εκµετάλλευσης ενός προϊόντος, ή αλλαγή λόγω µεταβολών σε συμβατικές παραμέτρους (τιμές ή παραγωγικοί συντελεστές), ή απλή αντικατάσταση ή αναβάθµιση προϊόντος ή διαδικασίας ή χρήσης για μόδα και συναφή.

Ενδεικτικοί τομείς δράσης των Νέων Καινοτόμων Επιστημόνων

 • Νέες µέθοδοι στην παρασκευή προϊόντων / υπηρεσιών µε νέες πρώτες ύλες.
 • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
 • Προϊόντα βιοτεχνολογίας που ωφελούν την κοινωνία, την υγεία, την ανάπτυξη.
 • Φάρµακα βιολογικής ή άλλης βάση βάσης και καταπολέμησης ιών και επιδημιών.
 • Ριζοσπαστικές διαγνωστικές ή προληπτικές µέθοδοι σεβιοϊατρική, γενετική κ.ά.
 • Τεχνολογίες αισθητήρων για µέτρηση ή ελέγχου διαδικασιών ή ποιότητας προϊόντων.
 • Συστήµατα που µετρούν και ελέγχουν τα αποθέµατα των προϊόντων.
 • Εισαγωγή µεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ. αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής).
 • Εισαγωγή προγραµµάτων προσοµοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάµεσων µεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων.
 • Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης.
 • Παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων.
 • Εφαρµογή θερµογραφικών και µεθόδων / τεχνικών µη – καταστροφικών ελέγχων στην αποτίµηση τεχνικών συστηµάτων.
 • Εφαρµογές τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης, τηλε-ιατρικής.

Με τα πιο πάνω δεν εξαντλούνται οι τομείς για καινοτομίες. Η Κριτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας νέος τομέας είναι επιλέξιμος για να κριθεί ο καινοτόμος της.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – Κριτική Επιτροπή, Κριτήρια, Ιδιότητες, Διαδικασίες

Δ1. Σύνθεση Επιτροπής για το Αριστείο Νέου Καινοτόμου Επιστήμονα, ΑΝΚΕ.

Η 1η Κριτική Επιτροπή, είναι οκταμελής, με 2 Συμβούλους, με τριετή θητεία 2020-2022, και απαρτίζεται από τους ακόλουθους επιστήμονες, εμπειρογνώμονες/ ειδικούς: Οι 2 Σύμβουλοι είναι αναπληρωματικά μέλη, αν κάποιο Μέλος κωλύεται προσωρινά.

Επίτιμη Πρόεδρος:

 • Δρ Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Αντιπρύτανης ΠΑΜΑΚ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ΑΝΚΕ (2020-2022):

 • Δρ. Ιωάννης Τσιαούσης, Καθηγητής, ερευνητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΑΝΚΕ (2020-2022):

 • Δρ Ανδρέας Αθηενίτης, Καθηγητής Μηχανολογίας, ConcordiaUniversity, Καναδάς.

Μέλη της Επιτροπής ΑΝΚΕ(2020-2022):

 • Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD ΤΑΛΩΣ, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός του Εθν. Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 • Αγνή Παγούνη, Διευθύντρια Τμήματος ΚΕΠΑ – Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης για καινοτόμες νέες επιχειρήσεις, Marketing, MarketResearch, RD.
 • Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής, Σύμβουλος Βιολογίας ΥΠΠΑΝ, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα ENEC – Δράση COST CA16229, Πρόεδρος Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου, Επιστημονικός Διευθυντής Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης – ΚΥΚΠΕΕ.
 • Βίκυ Εξαδακτύλου, Γενική Γραμματέας Δήμου Νάουσας, για προγράμματα Ε.Ε., για ανάπτυξη και περιβάλλον με καινοτόμα σχέδια και για οικονομική διαχείριση.
 • Iουλία Σιγιουλτζή, Μαθηματικός, ΑΠΘ, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 • Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, Μαθηματικός, Στατιστικολόγος, πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Επιστημών Κύπρου, Καθηγητής ΜΒΑ/ΜΙΜ, Κύπρος.

Σύμβουλοι της Κριτικής Επιτροπής:

 • Δρ Σωτήρης Βαρνάβας, Καθηγητής Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Δημήτρης Ζαχαριάδης, Μαθηματικός, ερευνητής, εφευρέτης επιστημονικών λύσεων.

Συντονίστρια του θεσμού ΑΝΚΕ:

 • Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ).

Δ2. Θητεία και ιδιότητες Προέδρου και Μελών της Κριτικής Επιτροπής

Το κάθε Μέλος είναι αμέμπτου χαρακτήρα, αντικειμενικός, με ευρυμάθεια.

Η οκταμελής Κριτική Επιτροπή, με τριετή θητεία 2020-2022 θα ανανεωθεί στα μέσα του 2022. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Κ.Ε. μπορούν να ζητήσουν επέκταση της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, εφόσον παραμείνει, θα συνεχίζει ως απλό μέλος ή Επίτιμος Πρόεδρος και Ύπατος Σύμβουλος.

Η Επιτροπή αποφασίζει για τον διάδοχο Πρόεδρο – νυν Μέλος της ή νεοεισερχόμενος. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες.

Δ3. Λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής. Εφαρμογή κριτηρίων, διαδικασίες.

Ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ βοηθά τον Πρόεδρο της Επιτροπής στη συλλογή στοιχείων.

Το κάθε Μέλος και ο Πρόεδρος μπορούν να εισηγηθούν στην Επιτροπή για βράβευση με Αριστείο όσους νέους Καινοτόμους Επιστήμονες, καταθέτοντας τα δέοντα στοιχεία.

Η κάθε εισήγηση στέλνεται στον Πρόεδρο που την κοινοποιεί προς τα άλλα μέλη της Επιτροπής αρκεί η κάθε εισήγηση να συνοδεύεται από μια συνοπτική περιγραφή του επιτεύγματος. Αναφέρει την πηγή ανακοίνωσης (επιστημονικό περιοδικό ή κέντρο, ή σοβαρό ΜΜΕ) και επισυνάπτει σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου νέου.

Ο εισηγητής αναφέρει έγκυρες κριτικές για το επίτευγμα και παρέχει διευκρινήσεις.

Κατά τη συλλογή των πληροφοριών για ένα έκαστο των καινοτομιών η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την εγκυρότητα της πηγής πληροφόρησης και τα τεκμήριά της.

Το κάθε Μέλος εκτιμά τα έργα και επιτεύγματα των υποψηφίων με βάση τα αιτιολογικά και βιογραφικά που κατέθεσαν οι εισηγητές και με βάση στοιχεία που συνέλλεξε μόνος.

Το Μέλος έχει ευρεία γνώση ώστε να μπορεί να αξιολογεί τα επιτεύγματα νέων, γιατί ορισμένες φορές είναι ήσσονος σημασίας ή είναι υπερτιμημένα από τον Τύπο.

Τα Μέλη κρίνουν ευρύ πνεύμα, όχι συντηρητικά ή με προκατάληψη και ιδεοληψίες.

Δ4. Κριτήρια Επιτροπής για αριστείο σε νέους καινοτόμους επιστήμονες.

Τα κριτήρια επιλογής των νέων καινοτόμων επιστημόνων που θα τιμώνται ως άριστοι από τον ΣΠΕΜ είναι για το 2020 τα ακόλουθα εννέα (9).

Ο βραβευμένος πρέπει:

 1. Να είναι Ελλαδίτης, Κύπριος ή Ομογενής επιστήμονας, μέχρι 40 χρόνων.
 2. Να είναι άμεμπτου χαρακτήρα και ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
 3. Να στοχεύει υψηλότερους στόχους και η καινοτομία να μην είναι «περιστασιακή».

Το έργο του άριστου νέου καινοτόμου επιστήμονα να πληροί τα εξής κριτήρια:

 1. Να είναι πρωτότυπο και να αφορά θετικές επιστήμες ακόμα και υγεία, ενέργεια, αστρονομία, οικονομία, πληροφορική, συστήματα, ακόμη και περιβάλλον, κοινωνία, και γενικά όσα αναφέρονται στο πιο πάνω Κεφάλαιο Γ και τα εγκρίνει η Επιτροπή.
 2. Να εισάγει καινοτόμο μέθοδο ή τεχνολογία ή απλούστευση ή εξοικονόμηση ή λύση ή ερμηνεία για υπηρεσία ή σύστημα ή προϊόν στα πιο πάνω θέματα του 3 και Κεφ. Γ.
 3. Με βάση δείκτες βασικών επιστημών (ESI) που ετοιμάζει η ίδια η Κριτική Επιτροπή, το επίτευγμα να είναι υψηλών προδιαγραφών και άμεσης, αβλαβούς εφαρμογής.
 4. Το έργο να επαινέθηκε από τουλάχιστον δύο σοβαρά ΜΜΕ, εντός κι εκτός Ελλάδας.
 5. Να υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις με κρίσιμο δείκτη (h index) (αφορά των αριθμό δημοσιεύσεων σε σχέση με τις αναφορές από άλλους επιστήμονες) και το επίτευγμα και αυτό να έχει απασχολήσει άξιους κριτικούς επιστήμης, πανεπιστημιακούς, κέντρα επιστημονικών ερευνών.
 6. Το έργο του να μην είναι επιζήμιο για τη Φύση και το κράτος/ τη Δημοκρατία αλλά αντίθετα να είναι ωφέλιμο για την κοινωνία, τον αδύναμο άνθρωπο και τον Πολιτισμό.

* Η Κριτική Επιτροπή ενδέχεται κατά εποχές να εμπλουτίζει τα ως άνω κριτήρια.

Τελετή Βράβευσης

Η Βράβευση προαγγέλλεται σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς από τον ΣΠΕΚ προς τα ΜΜΕ, Κοινωνικά Δίκτυα και σε δικά του μέσα (Δελτίο ΩΡΕΣ, Διεθνής Ιστοχώρος κ.ά.).

Κατά την Τελετή η Προέδρος του ΣΠΕΚ απευθύνει χαιρετισμό, ομιλεί για τον Θεσμό και συγχαίρει τους επιστήμονες.

Παρουσίαση των επιτευγμάτων των αρίστων νέων καινοτόμων της Επιστήμης και των έργων των τιμωμένων από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής και ανάγνωση του Σκεπτικού για το Αριστείο από τον ίδιο. Αντιφώνηση από έναν τουλάχιστον τιμώμενο.

Συνοδευτική Παρουσίαση σε οθόνη, από YouTube των επιτευγμάτων και μετέπειτα βίντεο αρχείο της παρουσίασης στο κανάλι του ΣΠΕΚ στο YouTube.

Απονομή σε αυτούς που θα πάρουν αριστείο ενός Παπύρου με το Σκεπτικό Απόφασης και ενός βιβλίου έντυπου ή e-book.

Ευρεία Προβολή των επιτευγμάτων των αρίστων

 • Ράδιο/ τηλεοπτική κάλυψη της τελετής και δημόσια συνέντευξη του βραβευμένου.
 • Δεξίωση και διάλογος του κοινού με τον βραβευμένο για το έργο του, τις απόψεις του για το ωφελιμότητα της συμβολής του έργου του και τις προοπτικές για το μέλλον.
 • Βιντεογράφηση της παρουσίαση του έργου του και ανάρτηση αυτής στον διαδικτυακό κόμβο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΠΕΚ
 • Ραδιοτηλεοπτική συνέντευξη του τιμωμένου προ-ή-μετά τη βράβευση. Ανακοινώσεις.