Ένας από τους στόχους του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ είναι η ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διπλωματίας \ ΠΔ ως γέφυρας του Πολιτισμού μας προς ξένες χώρες και πεδίου που φιλοξενεί έργα μεγάλων ξένων με σκοπό να προαχθεί η κατανόηση και η εκτίμηση του έξω κόσμου προς Ελλάδα, Κύπρο, Ομογένεια όπως και αντιστρόφως. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΠΕΚ ενθαρρύνει και υποστηρίζει μέλη, φίλους και συμβούλους του να γράφουν σε μια ξένη γλώσσα δικό τους έργο ή να μεταφράζουν ένα έργο Ελληνόφωνα δημιουργού σε ξένη γλώσσα και στη συνέχεια ο ΣΠΕΚ το εκδίδει (έντυπη έκδοση ή ηλεκτρονική, E-book ή  Audiobook) και το προωθεί διεθνώς με πολλά μέσα του, διεθνή, ψηφιακά, ραδιοτηλεοπτικά.

Στον σύγχρονο κόσμο οι χώρες καθίστανται όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενες, οι νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και τις αποστάσεις και οι άνθρωποι μιλάμε εξίσου ικανοποιητικά άλλες γλώσσες πέραν της μητρικής. Η δυνατότητα του να συγγράφουμε σε ξένη γλώσσα ή να μεταφράζουμε από ξένη γλώσσα είναι δύναμη και επιτυχία. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε με αλλόγλωσσους ανθρώπους, να διευρύνουμε τον πνευματικό ορίζοντα, την κριτική μας ικανότητα, δημιουργώντας νέους τρόπους σκέψης, νέες νοητικές δεξιότητες.  Το συγκεκριμένο λειτούργημα – εργασία, μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τον πολιτισμό της χώρας μας και να τον συγκρίνουμε έπειτα με τον πολιτισμό άλλων χωρών. Υπεισερχόμαστε σ’ ένα κόσμο ανθρώπων που σκέφτονται διαφορετικά, έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ανακαλύπτουμε επίσης καινούριες ανθρώπινες συμπεριφορές, παύουμε να έχουμε προκαταλήψεις και επαναπροσδιορίζουμε τη στάση μας στην κοινωνία. Αρχίζουμε να εκτιμούμε τη διαφορετικότητα, να καλλιεργούμε την ανεκτικότητα και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών με διαφορετικό πολιτισμό. Η ευχέρεια συγγραφής σε περισσότερες από δυο γλώσσες (ή η μετάφραση) αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι ξένες γλώσσες αποτελούν σημαντικό διαβατήριο προκειμένου να ενταχθεί ένας συγγραφέας – λογοτέχνης στη διεθνή φιλαναγνωστική κοινότητα και στο διεθνές συγγραφικό στερέωμα.

ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
“Ένας από τους στόχους του ΣΠΕΚ είναι η ανάπτυξη της Πολιτιστικής Διπλωματίας ως γέφυρας του Πολιτισμού μας προς ξένες χώρες”
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Α. Ενδεικτικές κατηγορίες βιβλίων, που εκδίδει και προωθεί ο ΣΠΕΚ. Ο Ελληνόφων συγγράφει απευθείας σε μια ξένη γλώσσα (ή δίγλωσσα π.χ. αγγλικά και ελληνικά):

α1) ποιητική συλλογή ή ποιητική σύνθεση ή ορατόριο, του ίδιου του συγγραφέα
α2) συλλογή διηγημάτων, για ενήλικες ή για παιδιά και νέους, του ιδίου
α3) μυθιστόρημα ή νουβέλα (σύντομο μυθιστόρημα), του ιδίου
α4) συλλογή δοκιμίων ή μικρών μελετών, του ιδίου
α5) ιστορική μελέτη ή ιστορικό λογοτεχνικό αφήγημα, του ιδίου
α6) θεατρικό έργο (μονόπρακτο ή κανονικό) του ιδίου του συγγραφέα ή κλασικού
α7) συλλογή στοχασμών ή φιλοσοφικών κειμένων του συγγραφέα ή κλασικού
α8) συλλογή μελετών επί μείζονος θέματος πχ η Γλώσσα μας, ο Πλανήτης Γη κ.ά.

Β. Συμπληρωματικά ο ΣΠΕΚ εκδίδει και προωθεί μεταφράσεις βιβλίων, όπου ο μεταφραστής αποδίδει στα ελληνικά αξιόλογα έργα ξένων συγγραφέων όπως π.χ.:

β1) ανθολόγηση ποιημάτων ξένου ή ξένων ποιητών (βραβευμένων ή εξεχόντων)
β2) συλλογή διηγημάτων ξένου συγγραφέα, για ενήλικες ή για παιδιά και νέους
β3) μυθιστόρημα ή νουβέλα ξένου συγγραφέα (σύντομο μυθιστόρημα)
β4) συλλογή δοκιμίων ή μικρών μελετών ξένου συγγραφέα σε γενικά θέματα
β5) ιστορική μελέτη ή ιστορικό λογοτεχνικό αφήγημα ενός ξένου συγγραφέα
β6) θεατρικό έργο (μονόπρακτο ή κανονικό) κλασικού ή σύγχρονου συγγραφέα
β7) συλλογή στοχασμών και θεμάτων φιλοσοφίας ενός ξένου επιστήμονα
β8) συλλογή μελετών από ξένους επί μείζονος θέματος π.χ. ΕΕ, Δημόσια Υγεία κ.ά.

Ο ΣΠΕΚ έχει σκοπό να υποστηρίζει τους συγγραφείς που γράφουν σε ξένη γλώσσα ή που μεταφράζουν βιβλία, μελέτες από ξένη γλώσσα και να τα προωθεί διεθνώς με τα πολλαπλά μέσα που διαθέτει: διεθνή διαδικτυακά, ψηφιακά, ραδιοτηλεοπτικά κ.ά. Επιπρόσθετα, τα έργα των ηλεκτρονικών εκδόσεων, που θα εκδοθούν ως E-book ή Audiobook προσφέρονται διεθνώς, ελεύθερα και δωρεάν προς ακρόαση, θέαση ή ανάγνωση και μελέτη μέσα από τον διεθνή διαδικτυακό κόμβο του ΣΠΕΚ www.cultural-association.org.