Οι Κριτικές Προσεγγίσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Χωρίς κριτική, βασιλεύει η πλάνη: o καθένας θα κρίνει τον εαυτό του ως άριστο. Βεβαίως, η κριτική έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα, αφού δείχνει τον δρόμο στον κρινόμενο, «πώς να βελτιωθεί». Αρκεί ο κριτικός να είναι μελετημένος, σοβαρός, αντικειμενικός, χωρίς προκαταλήψεις ή στερεότυπα στο νου του, ή να αποδοκιμάζει τομές ή καινοτομίες.

Η κριτική ανάλυση ενός λογοτεχνικού κειμένου, ποιήματος, μυθιστορήματος ή διηγήματος είναι μια προσέγγιση από διάφορες σκοπιές – αισθητική, γλωσσική, νοηματική – με σκοπό να μελετηθούν στον χωρόχρονο αναφοράς: το κείμενο σε βάθος και πλάτος, η σημασία προτάσεων/ σκέψεων/ρόλων, ο σκοπός του έργου.

Η κριτική προσέγγιση, ως κοινωνική πρακτική, επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους ο δημιουργός, ως κοινωνικό ή πολιτικό ον, καταφέρνει ή όχι να εξαγάγει ερμηνείες και μηνύματα από τον προφορικό και κειμενικό λόγο του.

Ο κριτικός αναμένεται να έχει ευρύ πνεύμα, να αντιλαμβάνεται τις νέες τάσεις, να στηρίξει ή έστω να ανεχθεί τολμηρά σύγχρονα εγχειρήματα του δημιουργού π.χ. μια μεταρρύθμιση ή ανανέωση ενός κατεστημένου status quo – μια αλλαγή έστω πειραματική. Ως κριτικός αναλύει το κείμενο: ανοικτά, πολυεπιστημονικά, ασύνορα, βρίσκει τα όρια εξουσίας ή επιρροής του δημιουργού προς το κοινό.

Ο κριτικός αναμένεται ότι πρώτα θα κάνει ενεργητική  ανάγνωση του κειμένου, και όχι επιφανειακή, παθητική. Καθώς θα το διαβάζει, θα θέτει ερωτηματικά και θα συλλογίζεται με σύνθετο τρόπο,  έτσι ώστε να εισδύει με ασφάλεια, να ψάχνει το κείμενο «διαλογιζόμενος με αυτό». Η κριτική του έχει δομή / αρχιτεκτονική,  (εισαγωγή, ανάλυση, ανάπτυξη επιχειρημάτων για αρετές και αδυναμίες, κριτικά σχόλια, συμπέρασμα). Ο κριτικός και το έργο βρίσκονται σε κοινωνικό διάλογο.

Οι διεργασίες κριτικής διαχείρισης κειμένου είναι : α) η ανάκληση πληροφοριών και «ανακατασκευή» τους, β) η ανάλυση και ερμηνεία, γ) η σφαιρική αξιολόγηση, δ) ο αναστοχασμός και ε) τα κριτικά και συμπερασματικά σχόλια ως κατακλείδα.

Τονίζεται ότι τη Στήλη «ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», θα διαβάζουν πάρα πολλοί αναγνώστες, μελετητές, άνθρωποι Γραμμάτων και Τεχνών, γι’ αυτό ο ΣΠΕΚ αναμένει ότι οι συντάκτες-κριτικοί, που στέλνουν συνεργασία τους για ανάρτηση, θα αποφεύγουν ακρότητες, υπερβολές, ψόγο, μείωση της αξιοπρέπειας ή των δικαιωμάτων τρίτων [ «Φιλίας μεν αρχή έπαινος, έχθρας δε ψόγος» – Ισοκράτης ].

Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18-88 ετών, μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου στέλνοντας μήνυμα στο info@cultural-association.org. Με το μήνυμα θα επισυνάπτουν το κείμενο της κριτικής τους, μια προσωπική φωτογραφία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα (100-150 λέξεων) και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Οι αναρτήσεις / δημοσιεύσεις αφορούν:

1. Κείμενα κριτικής προσέγγισης

  • λογοτεχνικού ή επιστημονικού έργου και
  • παρουσίασης βιβλίου ή μελέτης.

Το κείμενο μπορεί και να συνοδεύεται από μικρή βιβλιογραφία. Δημοσιεύονται μόνον κριτικές για

  • έργα που έχει εκδώσει ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου ή
  • έργα σύγχρονα ή κλασικά, καθιερωμένων και μη εν ζωή λογοτεχνών, συγγραφέων, φιλοσόφων, καλλιτεχνών και συναφών επιστημόνων.

Το κάθε κείμενο πρέπει να έχει έκταση από 400 έως 4000 λέξεις, στην Ελληνική, να είναι ορθογραφημένο, δακτυλογραφημένο σε γραμματοσειρά Calibri μέγεθος 12, με στοίχιση αριστερά και διάστιχο μονό και να αποστέλλεται σε αρχείο word.

2. Για κριτική έργου τέχνης χρειάζονται και φωτογραφίες του κρινόμενου έργου σε jpg αρχείο υψηλής ανάλυσης ή βίντεο / φιλμ, σε αρχείο mp4, στα οποία να υπάρχουν λεζάντες / κειμενικό αρχείο word. Το κείμενο και οι λεζάντες γράφονται στην Ελληνική ορθογραφημένα, με έκταση 500-1500 λέξεις. Είναι δακτυλογραφημένα σε γραμματοσειρά Calibri μέγεθος 12, με στοίχιση αριστερά και διάστιχο μονό.

Σημαντική Σημείωση: Οι κριτικές προσεγγίσεις στον διεθνή αυτό κόμβο τον ΣΠΕΚ, www.cultural-association.org, είναι θέσεις του φιλοξενούμενο κριτικού ή αρθρογράφου και δεν δεσμεύουν το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, ούτε τους λόγιους που προσφέρουν έγκριτες υπηρεσίες στον Σύνδεσμο.

Κριτικές Προσεγγίσεις