Εκδόσεις ΣΠΕΚ - Πρακτικά Συνεδρίων και Συμποσίων

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) αναπτύσσεται και ανελίσσεται διαρκώς, μέσα από μια έντονη πολιτιστική δράση. Ανάμεσα στις δράσεις είναι τα Συνέδρια και Συμπόσια και η έκδοση Πρακτικών.

Κάθε Συνέδριο για τον Πολιτισμό ή την Επιστήμη θεωρείται μια σπάνια συγκέντρωση ειδικών σε ένα θέμα, για το οποίο υπάρχει διεξοδική συζήτηση και εξέταση του με συναγωγή σημαντικών συμπερασμάτων.

Οι Σύνεδροι παρουσιάζουν Ομιλίες και Ανακοινώσεις τους – αν έχουν ν’ αναγγείλουν ένα εύρημά τους που σχετίζεται με το θέμα του Συνεδρίου. Από τα Συνέδρια του ΣΠΕΚ σε θέματα Λογοτεχνίας, Γλώσσας, Τεχνών ή Επιστήμης σχετιζόμενης, παράγονται και εκδίδονται τα ‘Πρακτικά’, με τις Ομιλίες και τα συμπεράσματα.

Αλλά όλα αυτά τα σπάνια και χρήσιμα σ’ ένα Συνέδριο θα ήσαν ‘έπεα πτερόεντα’, αν δεν εκδίδονταν τα Πρακτικά, σε ειδική Έκδοση. Γι’ αυτό ο ΣΠΕΚ, με ειδική Επιτροπή Εκδόσεων, με ευγενή χορηγία χορηγού, συγκεντρώνει τις Ομιλίες από τους Σύνεδρους και τις εκδίδει ως Τόμο Πρακτικών, με φωτογραφίες και διάλογο ομιλητών-κοινού. Την έκδοση προλογίζει η Πρόεδρος του ΣΠΕΚ αναφέροντας τους στόχους του Συνεδρίου και εισαγωγικά τις απόψεις επιστημόνων στο θέμα κατά το παρελθόν και εκκρεμή θέματα. Χαιρετισμό στον τόμο των Πρακτικών απευθύνει και ο χορηγός ή ένας εκπρόσωπός του ή ένας επίσημος.

Ο Τόμος των Πρακτικών αποστέλλεται στους σύνεδρους και σε πλείστα πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα διεθνώς, που ενδιαφέρονται για τις Εισηγήσεις και τα ευρήματα ή συμπεράσματα του Συνεδρίου. Αριθμός αντιτύπων των Πρακτικών θα αποστέλλεται σε πολιτιστικά κέντρα Αποδήμων και σε Πρεσβείες Ελλάδας και Κύπρου στο εξωτερικό για να τα αποστείλουν σε ξένα Πανεπιστήμια με Έδρα Ελληνικών.

Ο ΣΠΕΚ προβάλει ψηφιακά τα Πρακτικά και δημοσιεύει Ομιλίες των Συνέδρων στη Στήλη ‘Αρθρογραφία’ της διεθνούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας του, αφού προηγουμένως λάβει τη γραπτή συναίνεσή τους.

Για Συμπόσια, τα Πρακτικά εκδίδονται και προβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, και πάλι με χορηγία χορηγού. Ομιλίες του επίσης προβάλλονται στη Στήλη ‘Αρθρογραφία’ της διεθνούς πλατφόρμας του ΣΠΕΚ.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό μαζί με το θέμα ‘χορηγός του Συνεδρίου’ για την έκδοση των Πρακτικών και την προβολή των περιλαμβανομένων Ομιλιών.

“Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου αναπτύσσεται και ανελίσσεται διαρκώς, μέσα από μια έντονη πολιτιστική δράση”