Η Γλώσσα μου, η δύναμή μου

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου έχει στόχο να προαγάγει τη Γλώσσα. Διότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι η ανάδειξη του πλούτου της Ελληνικής Γλώσσας, κυρίως για χάρη των νέων Ελλήνων, Κύπριων και Απόδημων. Χωρίς το χρήσιμο εργαλείο της Ελληνικής, οι νέοι θα μοιάζουν με αγρότες που καλλιεργούν και θερίζουν τη γη με γυμνά χέρια, αντί με άροτρα και θεριστικές μηχανές. “Μήγαρις έχω άλλο στον νου πάρεξ ελευθερίαν και γλώσσαν” μάς διδάσκει ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος, παρότι ιταλομαθής, κέρδισε τη μητρική του γλώσσα και μαζί της έναν άθλο στην Ελληνική Γραμματεία. “Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, στις αμμουδιές του Ομήρου” αντιφωνεί ο Ελύτης· και χάρη στην Ελληνική έγινε γλωσσοπλάστης! Αλλά και οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους, ο Ουάσιγκτον, ο Τζέφερσον και ο Άνταμς, όταν το 1787 συνέτασσαν με άλλους αγωνιστές το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προέτειναν ως επίσημη γλώσσα του νέου κράτους την Ελληνική. Ήθελαν έτσι να τιμήσουν την Ελλάδα που πρώτη καθιέρωσε το 462 π.Χ. τη Δημοκρατία στην Αθήνα. Τότε οι ΗΠΑ δεν είχαν θεσμικά κατοχυρωμένη ως επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Αντίθετα πολλοί Αμερικανοί προτιμούσαν την Ελληνική για να “απογαλακτιστούν” από τη γλώσσα των Άγγλων κατακτητών τους, από τους οποίους κέρδισαν την ελευθερία τους. Λέγεται ότι ‘παρά μίαν ψήφο’ η ελληνική γλώσσα δεν προτιμήθηκε έναντι της ντε φάκτο αγγλικής, που ήταν η καθομιλουμένη και επίσης η κυρίαρχη γλώσσα για πράξεις εμπορικές. Παρόλα αυτά, η αγάπη των τότε Αμερικανών προς κάθε τί ελληνικό, τους ώθησε να επονομάσουν πάμπολλες πόλεις με ονόματα Ελληνικών πόλεων (Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος, Θήβα, Συρακούσες), να οικοδομούν κυβερνητικά κτίρια, μουσεία και πανεπιστήμια με δωρικό ή κορινθιακό ρυθμό, να εισάγουν χιλιάδες ελληνικές λέξεις στην καθομιλουμένη και μετά στις γλώσσες των επιστημών. Ας γνωρίζουν οι νέοι μας, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ομογένειας, ότι στην Αυστραλία οι νέοι έχουν το ρητό “Μάθε Ελληνικά να βελτιώσεις τα Αγγλικά σου” / “Learn Greek to improve your English”.

Η γλώσσα μου η δύναμή μου, Ελληνική Γλώσσα ΣΠΕΚ