20191127_130619
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • info@cultural-association.org
  • https://cultural-association.org

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου απαντά στις συχνές ερωτήσεις των νέων φίλων του

Φίλος του ΣΠΕΚ μπορεί να είναι ενήλικας Έλληνας, Κύπριος, ή Απόδημος που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, και ειδικά για τη λογοτεχνία, τις τέχνες και τις σχετιζόμενες επιστήμες (ιστορία, γλωσσολογία, αρχαιολογία, θεατρολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, οικολογία, κ.ά.), και θέλει να συμμετέχει σε δράσεις του ΣΠΕΚ. Πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το Έντυπο Φίλου του ΣΠΕΚ και να το αποστείλει στη διεύθυνση info@cultural-association.org.

Είναι πολλά, τόσο ‘υλικά’ όσο και πνευματικά. Μεταξύ αυτών είναι τα εξής: O Φίλος θα έχει στη διάθεσή του Διεθνή Δικτύωση με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εξοπλισμών του ΣΠΕΚ. Θα λαμβάνει πρόσκληση σε επίλεκτες εκδηλώσεις και ενημέρωση για αυτές μέσω του Newsletter «ΩΡΕΣ» του ΣΠΕΚ, αλλά και μέσω του ετήσιου ηλεκτρονικού Περιοδικού «ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» για όλα τα θέματα που υλοποίησε ο ΣΠΕΚ για τον Πολιτισμό εντός του έτους. Ως Φίλος θα έχει προτεραιότητα σε δωρεάν εκδηλώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια του ΣΠΕΚ. Θα έχει προνομιακές τιμές για εκδηλώσεις (εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, τελετές, φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις κ.ά.) που διοργανώνει ο ΣΠΕΚ. Θα δημοσιεύονται εγκεκριμένα άρθρα ή δοκίμιά του στη Σελίδα ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του ιστότοπου του ΣΠΕΚ. Υπάρχουν και συμπληρωματικά προνόμια για κάθε Φίλο, όπως για παράδειγμα: υποστήριξη προγραμμάτων και έργων που προτείνει ο ίδιος και εγκρίνει ο ΣΠΕΚ, προνομιακή τιμή από την Ηλεκτρονική Γκαλερί του ΣΠΕΚ για αγορές του έργων τέχνης, βιβλίων, αναμνηστικών. Επίσης θα εξασφαλίζει ένα ποσοστό έκπτωσης στα δίδακτρα παιδιών του σε επιλεγμένα ποιοτικά εκπαιδευτικά κέντρα και φροντιστήρια, και ποσοστό έκπτωσης για αγορές βιβλίων, λεξικών ή δώρων από συνεργαζόμενους εκδοτικούς οίκους Ελλάδος και Κύπρου. Αν καταστεί Φίλος του ΣΠΕΚ θα έχει προνομιακές τιμές στην ποιοτική μετάφραση έργων του σε ξένη γλώσσα ή στην έκδοση βιβλίου ή άλμπουμ/ λευκώματος – με έργα τέχνης του και θα εξασφαλίζει υποστήριξη, επικοινωνία, παρουσίαση και προώθηση των έργων του, λογοτεχνικών ή καλλιτεχνικών. Ας σημειωθεί ότι τα προνόμια για Φίλους και Μέλη του ΣΠΕΚ εμπλουτίζονται συνεχώς και θα ανακοινώνονται τα νεότερα από το Δελτίο/ Newsletter ‘ΩΡΕΣ’.

Μέλος του ΣΠΕΚ μπορεί να είναι ενήλικας Έλληνας, Κύπριος, ή Απόδημος που ενδιαφέρεται έντονα για τον πολιτισμό και ειδικά για τη λογοτεχνία, τις τέχνες και τις σχετιζόμενες επιστήμες (ιστορία, γλωσσολογία, αρχαιολογία, θεατρολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, οικολογία, κ.ά.) και ζητά να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του ΣΠΕΚ. Πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το Έντυπο Μέλους του ΣΠΕΚ και να το αποστείλει στη διεύθυνση info@cultural-association.org.

Είναι πάρα πολλά, τόσο ‘υλικά’ όσο και πνευματικά. Μεταξύ αυτών είναι τα εξής: To Μέλος θα έχει στη διάθεσή του Διεθνή Δικτύωση με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εξοπλισμών του ΣΠΕΚ. Θα λαμβάνει πρόσκληση σε επίλεκτες εκδηλώσεις και ενημέρωση για αυτές μέσω του Newsletter «ΩΡΕΣ» του ΣΠΕΚ αλλά και μέσω του ετήσιου ηλεκτρονικού Περιοδικού «ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» για όλα τα θέματα που υλοποίησε ο ΣΠΕΚ για τον Πολιτισμό εντός του έτους. Θα έχει κράτηση θέσεως επισήμου σε δωρεάν εκδηλώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια του ΣΠΕΚ. Θα έχει προνομιακές τιμές για εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΠΕΚ (εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, τελετές, φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις κ.ά.). Θα έχει πρόσκληση για δική του ατομική συνέντευξη σε ραδιοτηλεοπτική εκπομπή του ΣΠΕΚ σε θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό ή την Κοινωνία. Αν το Μέλος είναι λογοτέχνης ή καλλιτέχνης θα μπορεί να συμμετέχει σε έκδοση Ανθολογιών ή Λευκωμάτων, με βάση κριτήρια. Θα δημοσιεύονται εγκεκριμένα άρθρα ή δοκίμιά του στη Σελίδα ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ του ιστότοπου του ΣΠΕΚ, όπως και η εργοβιογραφία του στη ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ. Θα έχει επίσης προνομιακές τιμές στην ποιοτική μετάφραση έργων του σε ξένη γλώσσα ή στην έκδοση βιβλίου ή άλμπουμ/ λευκώματος – με έργα τέχνης του, και θα έχει υποστήριξη, επικοινωνία, παρουσίαση και προώθηση των έργων του, λογοτεχνικών ή καλλιτεχνικών. Υπάρχουν και συμπληρωματικά προνόμια για κάθε Μέλος, όπως για παράδειγμα: υποστήριξη προγραμμάτων και έργων που προτείνει ο ίδιος και τα εγκρίνει ο ΣΠΕΚ, προνομιακή τιμή από την Ηλεκτρονική Γκαλερί του ΣΠΕΚ για αγορές του έργων τέχνης, βιβλίων, αναμνηστικών. Επίσης θα εξασφαλίζει ένα ποσοστό έκπτωσης στα δίδακτρα παιδιών του σε επιλεγμένα ποιοτικά εκπαιδευτικά κέντρα και φροντιστήρια, και ποσοστό έκπτωσης για αγορές βιβλίων, λεξικών ή δώρων από συνεργαζόμενους εκδοτικούς οίκους Ελλάδος και Κύπρου. Τα προνόμια για Μέλη εμπλουτίζονται συνεχώς και θα ανακοινώνονται τα νεότερα από το Δελτίο/ Newsletter ‘ΩΡΕΣ’.

Επίτιμα Μέλη είναι οι διαπρεπείς άνθρωποι του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, του Δημόσιου Βίου και της Κοινωνίας οι οποίοι στον βίο τους έχουν συνεισφέρει σημαντικά στον Πολιτισμό (Λογοτεχνία και Τέχνες) και στις Επιστήμες που σχετίζονται στενά με τον Πολιτισμό (Ιστορία, Γλωσσολογία, Αρχαιολογία, Θεατρολογία, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Αρχιτεκτονική, Οικολογία, κ.ά.) και έχουν με το έργο τους ωφελήσει την κοινωνία της Ελλάδας, ή/και Κύπρου ή/ και της Ομογένειας και το έργο τους ανήκει στον ευρύ και διεθνή Πολιτισμό, και έχει αναγνωριστεί επίσημα από τον ΣΠΕΚ. Για τα Επίτιμα Μέλη ως τιμώμενα πρόσωπα του ΣΠΕΚ απονέμεται ο Πάπυρος Επίτιμου Μέλους με το Σκεπτικό του ΔΣ για την ανακήρυξής τους. Αυτοδικαίως είναι Σύμβουλοι του ΣΠΕΚ, και εισακούονται απόψεις τους για κάθε καλό.

Με το επικαιρικό Δελτίο «ΩΡΕΣ» (newsletter) και με το ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό «ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ» το οποίο κάνει απολογισμό των έργων του ΣΠΕΚ (όσων ολοκληρώθηκαν και όσων βρίσκονται σε εξέλιξη).

Οι ‘ΩΡΕΣ’, πληροφορούν τα Μέλη και τους Φίλους για τις τρέχουσες εκδηλώσεις του ΣΠΕΚ: χρόνος, χώρος, θέμα, συντελεστές, ερμηνευτές, βιντεογράφηση, προκρατήσεις, εισιτήρια / δωρεάν είσοδος. Παράδειγμα ενδεικτικό «Καλείστε στις 12/12/2020, 8 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών ΦΑΑΘ, για τη Βραδιά Ποίησης και Μουσικής, με τη χορωδία τάδε υπό τη διεύθυνση της δείνα. Θα απαγγείλουν οι βραβευμένοι ποιητές τάδε και δείνα. Είσοδος δωρεάν. Ακολουθεί μικρή δεξίωση με κεράσματα και μουσική. Τηλεοπτική κάλυψη».

Η ‘ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ’ κυκλοφορεί ηλεκτρονικά στο τέλος κάθε χρόνου με απολογισμό του ΣΠΕΚ, με τον οποίο ενημερώνει τα Μέλη και τους Φίλους του στο τέλος κάθε χρόνου, ποια έργα τελείωσαν, ποια είναι σε ενδιάμεσο στάδιο και ποιες φάσεις υπολείπονται για την ολοκλήρωσή του στον επόμενο χρόνο, ποιες είναι οι νέες εισηγήσεις/ προτάσεις για τον νέο χρόνο, και ενδεχομένως ποιοι οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί Παράδειγμα Η ραδιοτηλεοπτική πλατφόρμα ΣΚΕΠ ολοκληρώθηκε, αρχίζουν εκπομπές από το Γενάρη 2021.

Η κύρια Ομάδα δράσης του ΣΠΕΚ αποτελείται από Συμβούλους: επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, λογοτέχνες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος που ζουν και δημιουργούν στις εξής 22 χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Αγγλία, Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Τσεχία, Ολλανδία, Βέλγιο, Μεξικό, Αυστραλία, ενώ σύντομα περιλαμβάνονται στο δίκτυο συνεργάτες λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επιστήμονες, Ελλαδίτες και Κύπριοι, που δραστηριοποιούνται σε Σουηδία, Νορβηγία, Πολωνία, Αίγυπτο, Νότιο Αφρική. Εκτός από αυτούς, υπάρχουν αρκετοί συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο και αριθμός εθελοντών σε αρκετές χώρες που προωθούν τους στόχους και Σχέδια του ΣΠΕΚ.

Με πολλούς τρόπους. Μπορεί να είναι μέλος Ομάδας σε σχέδια ή προγράμματα της επιλογής του, να βοηθήσει χρηματικά ως δωρητής, χορηγός ή ευεργέτης, ή να βοηθήσει ως απλός συντελεστής/ συνεργός σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, παραστάσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, να μετέχει σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, ή Ανθολογία έργων, ή ως ακροατής, θεατής, κριτικός ή δημιουργός εκθέτοντας έργα του ή βιβλία του κ.λπ.

Παρόλο που ο εθελοντισμός είναι μια αλτρουϊστική πράξη που παρέχεται χωρίς συναλλαγές, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου θα εκτιμήσει ειδικά την εθελοντική προσφορά νέων μέχρι 35 χρόνων. Έτσι στην Ετήσια Τελετή του, στα τέλη Δεκεμβρίου, θα τους απονέμει ‘Δίπλωμα Εθελοντικής Προσφοράς προς τον Πολιτισμό’ και Συστατική Επιστολή, χρήσιμη για τον επαγγελματικό και κοινωνικό βίο τους και για το Βιογραφικό Σημείωμά τους, καθώς και ένα δώρο από τις εκδόσεις του ΣΠΕΚ ή αναμνηστικό σουβενίρ του.
Εννοείται ότι η εθελοντική συνεισφορά θα έχει σταθερότητα, αφοσίωση και ένα ουσιώδες αποτέλεσμα!

Τα επιμορφωτικά προγράμματα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε χρόνου αλλά και έκτακτα μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου του ‘ΩΡΕΣ’ (δες στη Στήλη Εκδόσεις). Επιμόρφωση γίνεται σε θέματα λογοτεχνίας, τέχνης, φιλοσοφίας και σε κάποιες επιστήμες που συνδέονται με τον πολιτισμό (αρχαιολογία, ιστορία, κοινωνιολογία κ.ά.). Αν εγγραφείτε ως φίλος ή μέλος του ΣΠΕΚ θα σας αποστέλλεται ενημέρωση, όπου σημειώνεται και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση των εκάστοτε προγραμμάτων επιμόρφωσης. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΠΕΚ και σε συνεργαζόμενες Δικτυακές Πύλες, Δήμων, Περιφερειών, ΜΜΕ Ελλάδας και Κύπρου. Η υποβολή αίτησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά και ο αιτητής θα ειδοποιείται από τη Συντονίστρια του επιμορφωτικού προγράμματος, περίπου 20 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του προγράμματος. Τα επιμορφωτικά του ΣΠΕΚ συνοδεύονται από Πιστοποιητικά Παρακολούθησης, που εμπλουτίζουν το Βιογραφικό Σημείωμα του συμμετέχοντα για ωφέλιμη χρήση.

Ο ΣΠΕΚ παρέχει τη δυνατότητα σε μέλη και φίλους του να μετέχουν στη Λέσχη Ανάγνωσης ‘Δ.Α.Δ.Α.’ (Δ-ιαβάζω, Α-ναλύω, Δ-ιαλογιζόμαι, Α-νελισσόμαι). Στη Λέσχη γίνεται συν-ανάγνωση όλων πάνω σε βιβλία ή κείμενα πεζογραφίας, δοκιμίων, ποίησης, θεάτρου, ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας, φιλοσοφίας κ.ά. Η Λέσχη Ανάγνωσης λειτουργεί σε φυσικό χώρο (εκ του συστάδην) ή ηλεκτρονικά (εξ αποστάσεως) με οπτικοηχητική συμμετοχή των αναγνωστών. Και στις δύο περιπτώσεις καθορίζεται η ώρα και η ημέρα για κάθε τακτική συνάντηση, καθώς και το βιβλίο ή το κείμενο για συν-ανάγνωση και συν-ανάλυση. Αυτό θα αναγιγνώσκεται, θα αναλύεται ενώ θα ακολουθεί διάλογος και θα εξάγονται συμπέρασμα. Λεπτομέρειες θ’ ανακοινώνονται στο Δελτίο ‘ΩΡΕΣ’ του ΣΠΕΚ και στη Στήλη ‘Λέσχη Ανάγνωσης’. Η αίτηση συμμετοχής στη Λέσχη Ανάγνωσης υπάρχει στο μενού της ιστοσελίδας «Δραστηριότητες / Λέσχη Ανάγνωσης».

Ο ΣΠΕΚ δέχεται το έργο του κάθε έμπειρου δημιουργού αλλά και επίλεκτων νέων δημιουργών – με βάση κριτήρια. Τα αξιολογεί Συμβουλευτική Επιτροπή και αντιπροτείνει διάφορους τρόπους προβολής τους π.χ. ως ανάρτηση στην έγκριτη ηλεκτρονική Στήλη του ΣΠΕΚ ‘ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ’, ή ως Διάλεξη προς φίλους, μέλη και το ευρύ κοινό, ή ως έκδοση του ΣΠΕΚ σε βιβλίο ή λεύκωμα με επιτυχημένη προβολή και επικοινωνία.

Αν υπάρχει χορηγός για το πολιτιστικό δρώμενο και αν αυτό συνάδει με το Καταστατικό του ΣΠΕΚ (βλέπε Όραμα, Αποστολή, Σκοποί και Στόχοι του ΣΠΕΚ) τότε ο ΣΠΕΚ μπορεί να φιλοξενήσει σε χώρο το δρώμενο π.χ. Διάλεξη ή Παράσταση ή Παρουσίαση έργου επιστήμονα ή λογοτέχνη ή Έκθεση ή θεατρικό δρώμενο κλπ. Κάθε αίτημα εξετάζεται προσεκτικά από Επιτροπή του ΔΣ και έχουν προτεραιότητα όσα έχουν χορηγό.

Τα βιβλία και οι εκδόσεις του ΣΠΕΚ παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα του στην ενότητα ΕΚΔΟΣΕΙΣ στο κεντρικό μενού. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στέλνοντας μήνυμα στο email: info@cultural-association.org. Σπάνιες εκδόσεις θα βρείτε στην ενότητα E-GALLERY στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας του ΣΠΕΚ. Επίσης, μπορούν να ζητηθούν και απευθείας από τις συνεργαζόμενες Εκδόσεις ΑΡΧΥΤΑΣ μέσα από την ιστοσελίδα τους, καθώς και από άλλα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία, εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο δωρητής θα λαμβάνει επίσημη απόδειξη της δωρεάς του από τον ΣΠΕΚ που είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, για φορολογική ή άλλη χρήση. Το όνομά του θα αναρτάται τιμητικά στον Ιστότοπο του ΣΠΕΚ. Σε ετήσια βάση οι δωρητές τιμώνται, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή για τήρηση ανωνυμίας και σιγής είναι σεβαστή. Γιατί δωρητής σε έργα Πολιτισμού; Γιατί είναι ένα δώρο που κάνει τον τόπο πιο πλούσιο!

Ο χορηγός θα λαμβάνει επίσημη απόδειξη της χορηγίας του από τον ΣΠΕΚ που είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, για φορολογική ή άλλη χρήση. Ο χορηγός θα δικαιούται να ζητά αντιστάθμισμα π.χ. αριθμό αντιτύπων του βιβλίου του οποίου χορήγησε την έκδοση ή σελίδα διαφήμισης σε ειδική σελίδα του ή αναφορά της χορηγίας σε Δελτία τύπου – αφίσες – πρόσκληση, τοποθέτηση banner σε εκδηλώσεις, μοίρασμα εντύπων, χαιρετισμός κ.ά. Το όνομά του θα αναρτάται τιμητικά στον Ιστότοπο του ΣΠΕΚ. Η χορηγία προβάλλεται από τον ΣΠΕΚ, δεν αποκρύβεται, εκτός ο χορηγός ζητήσει τήρηση ανωνυμίας. Γιατί χορηγός σε έργα Πολιτισμού; Γιατί μια χορηγία, όπως και κάθε δωρεά, κάνει τον τόπο πιο πλούσιο!!

Ο ευεργέτης θα λαμβάνει επίσημη απόδειξη / πιστοποιητικό έγγραφο της ευεργεσίας του από τον ΣΠΕΚ – ο οποίος είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός – για φορολογική ή άλλη χρήση. Ο ευεργέτης ή εκπρόσωπός του θα τιμάται με ραδιοτηλεοπτική Συνέντευξη πάνω στο έργο του ευεργέτη, με παρουσίαση του εργοβιογραφικού πορτρέτου του στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ, με ειδική, σταθερή μνεία στη Σελίδα ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ στον Ιστότοπο του ΣΠΕΚ, στο Περιοδικό ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ, σε ΜΜΕ και προγράμματα. Γιατί ευεργέτης σε έργα Πολιτισμού; Γιατί μια ευεργεσία, μικρή ή μεγάλη, κάνει τον τόπο πολύ πλούσιο!

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ