Η κύρια ομάδα δράσης του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου αποτελείται από επιστήμονες, λογοτέχνες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού που ζουν και δημιουργούν στις εξής 22 χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Καναδάς, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία, Τσεχία, Ολλανδία, Βέλγιο, Μεξικό, Αυστραλία, και σύντομα από άλλες χώρες με Αποδήμους ή φιλέλληνες όπως Σουηδία, Νορβηγία, Πολωνία, Αίγυπτος, Νότιος Αφρική.

Ο καθένας μπορεί να δραστηριοποιηθεί και να συνεισφέρει εθελοντικά στις δράσεις του ΣΠΕΚ και να προτείνει ιδέες για έργα Πολιτισμού. Ο ΣΠΕΚ, ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, στηρίζεται σε δωρητές, ευεργέτες, χορηγούς, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή μελών και φίλων ως θεατές, ακροατές. Έτσι, θα ευοδωθούν οι ευγενείς πράξεις του και οι υψηλοί στόχοι του για το κοινό καλό. Τα μέλη και οι φίλοι του ΣΠΕΚ καλούνται να συμμετέχουν και μπορούν να επικοινωνούν στο email: info@culturalassociation.org για να ενημερώνονται για κάθε δράση, και να δηλώνουν συμμετοχή, να θέτουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις. Οι υψηλοί στόχοι ενός δραστήριου Οργανισμού, όπως ο ΣΠΕΚ, γίνονται πράξη με τη συμμετοχή των πολλών που πιστεύουν στον ευγενή και πανδήμως ωφέλιμο σκοπό του, με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων σε δράσεις και νέες ιδέες.

“Φίλοι του ΣΠΕΚ είναι οι Έλληνες, Κύπριοι, Απόδημοι που έχουν αγάπη για τον πολιτισμό – τέχνες, γράμματα, λογοτεχνία, επιστήμες – και υποστηρίζουν τον ΣΠΕΚ για να επιτύχει τους σκοπούς του”

Φίλοι του ΣΠΕΚ

Φίλοι του ΣΠΕΚ είναι οι Έλληνες, Κύπριοι, Απόδημοι που έχουν αγάπη για τον πολιτισμό – τέχνες, γράμματα, λογοτεχνία, επιστήμες- και υποστηρίζουν τον ΣΠΕΚ για να επιτύχει τους σκοπούς του. 

Προνόμια για τον Φίλο του ΣΠΕΚ: Κάθε Φίλος θα έχει, μεταξύ άλλων, ως προνόμια τις εξής εξυπηρετήσεις του από δραστηριότητες και έργα του ΣΠΕΚ :

 • Διεθνή Δικτύωση με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εξοπλισμών του ΣΠΕΚ.
 • Πρόσκληση σε εκλεκτές εκδηλώσεις, συναυλίες, τελετές, φεστιβάλ, διαλέξεις ή σεμινάρια του ΣΠΕΚ.
 • Συμμετοχή σε ειδικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές του ΣΠΕΚ σε θέματα σχετικά με τον Πολιτισμό και την Κοινωνία.
 • Συμμετοχή στην Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης του ΣΠΕΚ.
 • Δωρεάν αποστολή Ετήσιου Ηλεκτρονικού Περιοδικού «Μνημοσύνη» με πλούσια θέματα.
 • Ενημέρωση μέσω του «Ώρες» για νέα προνόμια του ΣΠΕΚ, για νέα και εκδηλώσεις του.
 • Προνομιακές τιμές για την ποιοτική μετάφραση των έργων του σε ξένη γλώσσα, ή την έκδοση βιβλίου ή λευκώματος δημιουργιών του, για αγορά των βιβλίων και έργων του.
 • Υποστήριξη στην έκδοση, παρουσίαση, έκθεση και προώθηση των έργων του (λογοτεχνίας, τέχνης ή επιστήμης).
 • Προνομιακές τιμές για αγορά έργων τέχνης, βιβλίων, αναμνηστικών από το πωλητήριο του ΣΠΕΚ.
 • Ποσοστό έκπτωσης για αγορά α) βιβλίων από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, β) ειδών τέχνης από συνεργαζόμενο δίκτυο, γ) υπηρεσιών εκπαίδευσης από συνεργαζόμενα κέντρα.
 • Προνομιακή υποστήριξη προτεινόμενων προγραμμάτων και έργων, τα οποία και εγκρίνει ο ΣΠΕΚ.
 • Συμμετοχή σε συνέργειες, αμφίδρομη συνεργασία, και σε αξιολόγηση προτάσεων – αν είναι ειδικός.

Μέλη του ΣΠΕΚ

“Μέλη του ΣΠΕΚ είναι οι Έλληνες, Κύπριοι και Απόδημοι που διαμένουν εντός ή εκτός Ελλάδας και Κύπρου και ζητούν να συμβάλλουν στις δράσεις του ΣΠΕΚ, ως συνεργάτες, σύμβουλοι, ανταποκριτές, αντιπρόσωποι”

Μέλη του ΣΠΕΚ είναι οι Έλληνες, Κύπριοι και Απόδημοι που διαμένουν εντός ή εκτός Ελλάδας και Κύπρου και ζητούν να συμβάλλουν στις δράσεις του ΣΠΕΚ, ως συνεργάτες, σύμβουλοι, ανταποκριτές, αντιπρόσωποι.

Προνόμια για το Μέλος του ΣΠΕΚ: Κάθε Μέλος θα έχει, μεταξύ άλλων, ως προνόμια τις εξής εξυπηρετήσεις του από δραστηριότητες και έργα του ΣΠΕΚ :

 • Διεθνής Δικτύωση με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και εξοπλισμών του ΣΠΕΚ.
 • Πρόσκληση σε εκλεκτές εκδηλώσεις.
 • Κράτηση θέσεως σε δωρεάν εκδηλώσεις, συναυλίες, τελετές, φεστιβάλ, διαλέξεις ή σεμινάρια του ΣΠΕΚ.
 • Συμμετοχή στην Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης του ΣΠΕΚ.
 • Ατομική Συνέντευξη σε ραδιοτηλεοπτική εκπομπή του ΣΠΕΚ σε θέματα σχετικά με τον Πολιτισμό και την Κοινωνία.
 • Συμμετοχή με έργα του σε Ανθολογία ή Λεύκωμα και με βάση κριτήρια.
 • Δημοσίευση εγκεκριμένων δοκιμίων, μελετών και έργων του Μέλους.
 • Τιμητική εκδήλωση για Μέλος που εκθέτει άξιο έργο, με συζήτηση για αυτό και για την εργοβιογραφία του.
 • Δωρεάν αποστολή Ετήσιου Ηλεκτρονικού Περιοδικού «Μνημοσύνη» με πλούσια θέματα.
 • Ενημέρωση μέσω του newsletter «Ώρες» για νέα προνόμια του ΣΠΕΚ, για νέα, εκδηλώσεις και ευκαιρίες.
 • Προνομιακές τιμές για την ποιοτική μετάφραση των έργων του σε ξένη γλώσσα, ή την έκδοση βιβλίου ή λευκώματος δημιουργιών του, για αγορά των βιβλίων και έργων του.
 • Υποστήριξη στην έκδοση, παρουσίαση, έκθεση και προώθηση των έργων του (λογοτεχνίας, τέχνης ή επιστήμης).
 • Προνομιακές τιμές για αγορά έργων τέχνης, βιβλίων, αναμνηστικών από την Ηλεκτρονική Γκαλερί του ΣΠΕΚ.
 • Ποσοστό έκπτωσης για αγορά α) βιβλίων από συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, β) ειδών τέχνης από συνεργαζόμενο δίκτυο, γ) υπηρεσιών εκπαίδευσης από συνεργαζόμενα κέντρα.
 • Δυνατότητα υποβολής εισηγήσεων στον ΣΠΕΚ για νέα προγράμματα ή έργα.

Επίτιμα Μέλη του ΣΠΕΚ

Επίτιμα Μέλη είναι οι διαπρεπείς άνθρωποι του Πολιτισμού, των Γραμμάτων, των Τεχνών, της Επιστήμης, του Δημόσιου Βίου και της Κοινωνίας, οι οποίοι στον βίο τους έχουν συνεισφέρει σημαντικά στον Πολιτισμό (Γράμματα, Τέχνες, Γλώσσα, Παράδοση) και στις συναφείς Επιστήμες και έχουν με το έργο τους ωφελήσει την κοινωνία της Ελλάδας ή/και της Κύπρου ή/ και της Ομογένειας και το οποίο έργο ανήκει στην παγκόσμια Πολιτιστική ή/ και Επιστημονική Περιουσία, και έχει ωφελήσει, και αναγνωριστεί δεόντως από τον ΣΠΕΚ. Στα Επίτιμα Μέλη δίδεται Τιμητικός Πάπυρος στο πλαίσιο ειδικής τελετής προς τιμήν τους ( ή αποστέλλεται σε ειδικές περιπτώσεις – συγκυρίες) και γίνονται σεβαστές εισηγήσεις τους για το καλό του ΣΠΕΚ.

Βίντεο

Ο ΣΠΕΚ | Αφιέρωμα 2020 | Hellenic - Cypriot Cultural Association