Εκπομπές

Η Επιστήμη στα Πάνω της

με τον Δρα Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη και τον Δρα Ιωάννη Τσιαούση

Ένας συναφής με τον Πολιτισμό άξονας του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ είναι η Επιστήμη προς όφελος του ανθρώπου, ιδίως των νέων γενεών. Στόχος είναι η άντληση γνώσεων από επιστήμονες, εντός ή εκτός Ελλάδας και Κύπρου.

Η Εκπομπή του ΣΠΕΚ WEB Radio TV “Solomos”, «Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΗΣ» με παρουσιαστές τον Δρα Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη και τον Δρα Ιωάννη Τσιαούση έχει δύο στόχους:

Ανάδειξη μεγάλων επιτυχιών για την ανάπτυξη του ανθρώπου, της παραγωγής, του πολιτιστικού επιπέδου, του περιβάλλοντος κ.ο.κ. Δίδονται αποτελέσματα ερευνών, ευκαιρίες για ωφέλιμη μάθηση.

Ανάδειξη αξιόλογων επιστημόνων, ώριμων ή νεαρών, που ανακάλυψαν μια εφαρµογή της γνώσης για παραγωγή ή παροχή νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών ή χρήσεων για άµεση παραγωγική, χρηστική, εµπορική ή κοινωνική εφαρµογή, που ωφελεί την κοινωνία ή την υφήλιο. Παίρνονται συνεντεύξεις για καινοτομίες τους σε τομείς όπως: τεχνολογία, μηχανική, χημεία, βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες, υγεία, ενέργεια, κλιματική κρίση, διάστημα, αεροναυπηγική κ.ά.

• Στην εκπομπή θα παρουσιάζονται και όσοι Καινοτόμοι Νέοι Επιστήμονες (μέχρι 37 ετών) έχουν βραβευθεί κατά καιρούς με Αριστείο από τον ΣΠΕΚ για καινοφανείς επιτυχίες τους, με πανελλήνια ή διεθνή εμβέλεια π.χ. νέες µέθοδοι µε νέες πρώτες ύλες στην παρασκευή προϊόντων, χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, προϊόντα βιοτεχνολογίας, νέες ψηφιακές τεχνολογίες, τηλε-ιατρική, εξομοίωση κ.λπ.

Ο Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης είναι Μαθηματικός, Καθηγητής ΜΙΜ (Ε.Ε., Ενέργεια, Στατιστική), Πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Επιστημών Κύπρου και Ινστιτούτου Ερευνών ‘ΚΤΙΣΙΣ’ και γραμματέας της Επιτροπής, Διακεκριμένος Συγγραφέας – Ποιητής, Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ.

Ο Δρ. Ιωάννης Τσιαούσης είναι Καθηγητής, Ερευνητής στο Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΗΣ