Ιδιοφυώς ΣΠΕΚ | Εφευρέσεις, Ανακαλύψεις, Καινοτομίες

Οι εφευρέσεις, οι ανακαλύψεις και οι καινοτομίες αποτελούν θεμέλια της ανθρώπινης προόδου και ανάπτυξης σε πολλούς τομείς. Αναφέρονται σε νέες ιδέες, τεχνολογίες, προϊόντα ή διαδικασίες που είναι καινούργιες ή έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Μια εφεύρεση μπορεί να εκκινεί από μια παρατήρηση ενός απλού ή ασυνήθιστου φαινομένου. Xάρη στην Επιστήμη, όλες οι αλήθειες μπορούν να ανακαλυφθούν και να γίνουν εύκολα κατανοητές. “Το θέμα είναι να ανακαλυφθούν” τονίζει ο Γαλιλαίος και συμπληρώνει: “Μέτρησε ό,τι είναι μετρήσιμο και επιπλέον κάνε μετρήσιμο αυτό που δεν είναι”. Έτσι έκανε και ο Ευκλείδης όταν μέτρησε το ύψος της πυραμίδας, με βάση τη σκιά της, αλλά και ο Αρχιμήδης που κατόρθωσε μέσα στην μπανιέρα του να μετρήσει την άνωση – το βάρος που χάνει όταν το σώμα που είναι στο νερό. Οι ανακαλύψεις συνεχίζουν από την ανακάλυψη του τροχού ως τις μέρες μας και συνεχίζουν σαν τον τροχό. Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου ΣΠΕΚ βραβεύει νέους καινοτόμους επιστήμονες, Έλληνες, Κύπριους, Απόδημους που δρουν σ’ όλο τον κόσμο και εφευρίσκουν νέες μεθόδους που βοηθούν σε πλείστους τομείς π.χ. ανάπτυξη, δημόσια υγεία, περιβάλλον, ποιότητα ζωής, ενέργεια κ.ά. Ποιος θα μιλήσει για όλους όσοι καινοτόμησαν, νέοι ή παλιοί, πριν 10 χρόνια ή 10 αιώνες; Η Στήλη “Ιδιοφυώς” παρουσιάζει σε συνοπτικές αναφορές πολλές ιδιοφυείς ανακαλύψεις στο παρελθόν, πρόσφατο ή απώτερο, από επιστήμονες νέους ή ώριμους ή από ομάδες νέων επιστημόνων. Το Ιδιοφυώς προβάλλει πόσο “η ιδιοφυία ωφελεί ευρύτατα και διαχρονικά” και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας αφού οι νέοι – παρά τις κρίσεις, οικονομικές ή κοινωνικές –πρωτοπορούν και με ελπιδοφόρο εργαλείο το μυαλό τους δημιουργούν ευφάνταστες χρήσιμες δομές, υπηρεσίες, προϊόντα για έναν καλύτερο κόσμο. Η ισχυρή ψηφιακή oπτικοακουστική υποδομή του ΣΠΕΚ με διεθνή εμβέλεια εμπλουτίζει τη Στήλη με e-Γνώση και e-Αρχείο/e-Παιδεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους απανταχού Έλληνες, Κύπριους και Απόδημους, κυρίως τους νέους, για έρευνα, μελέτη, εκπαίδευση με ψυχαγωγία.

Ιδιοφυώς ΣΠΕΚ