Ιδιοχείρως

Κωνσταντίνος Καβάφης | Ιδιοχείρως ΣΠΕΚ | Μακρυά

Καβάφης