Ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες συνεντεύξεις νέων ανδρών και γυναικών. Οι νέοι και οι νέες καλούνται να απαντήσουν σε διαχρονικά ερωτήματα που αφορούν σε βασικές πτυχές της ζωή τους. Οι απαντήσεις είναι σύντομες, θετικά διακείμενες και ειλικρινείς.

Όσο υπάρχει άνθρωπος που σκέφτεται και δημιουργεί σ’ ένα υγιή πλανήτη, υπάρχει και Πολιτισμός που στηρίζει με τις αξίες και αρχές του τον νέο για ένα μέλλον στέρεο. Ο δικός μας Πολιτισμός διαρκεί για αιώνες, γιατί έχει θησαυρό τις ακατάλυτες αυτές αξίες και αρχές, που δίδαξαν στην οικουμένη οι αρχαίοι Έλληνες. Οι ξένες χώρες τις αξιοποιούν. Είναι υποχρέωσή μας ν’ ανατρέφουμε τους νέους μας με αυτές, αφού είναι η πανοπλία στη ζωή. Αυτή θα φορούν τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών τους. Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ με τις δράσεις του στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των γενεών στην ελληνική κοινωνία. Είναι φαινόμενο παγκόσμιο. Ευτυχώς για την Ελλάδα και Κύπρο δεν είναι τόσο δύσκολο, αν πράγματι οι νέοι μας είναι δέκτες των αρχών και αξιών – αφού ό,τι και αν αλλάξει, αυτές παραμένουν πάντα σταθερές νόρμες στη ζωή, στις σχέσεις, στις ενέργειες μας. Η νέα γενιά έχει τα δικά της όνειρα, θέλει να δημιουργεί και να εκφράζεται με ένα δικό της τρόπο. Αποδεκτό και θεμιτό.

Ο ΣΠΕΚ, που συμβάλλει και αυτός με τον δικό του τρόπο στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμικού πνεύματος, με δράσεις σε όλον τον κόσμο, δημιουργεί την «Νεανική Φωνή», για αυτούς και μόνο που διψούν να προσφέρουν και αναζητούν Βήμα Αυτόνομο, όπου θ’ ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, θα συνεργαστούν μεταξύ τους και με αγάπη θα συνδημιουργήσουν.

neaniki_foni_maketa

Ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες συνεντεύξεις νέων ανδρών και γυναικών. Οι νέοι και οι νέες καλούνται να απαντήσουν σε διαχρονικά ερωτήματα που αφορούν σε βασικές πτυχές της ζωή τους. Οι απαντήσεις είναι σύντομες, θετικά διακείμενες και ειλικρινείς.

Όσο υπάρχει άνθρωπος που σκέφτεται και δημιουργεί σ’ ένα υγιή πλανήτη, υπάρχει και Πολιτισμός που στηρίζει με τις αξίες και αρχές του τον νέο για ένα μέλλον στέρεο. Ο δικός μας Πολιτισμός διαρκεί για αιώνες, γιατί έχει θησαυρό τις ακατάλυτες αυτές αξίες και αρχές, που δίδαξαν στην οικουμένη οι αρχαίοι Έλληνες. Οι ξένες χώρες τις αξιοποιούν. Είναι υποχρέωσή μας ν’ ανατρέφουμε τους νέους μας με αυτές, αφού είναι η πανοπλία στη ζωή. Αυτή θα φορούν τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών τους. Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ με τις δράσεις του στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των γενεών στην ελληνική κοινωνία. Είναι φαινόμενο παγκόσμιο. Ευτυχώς για την Ελλάδα και Κύπρο δεν είναι τόσο δύσκολο, αν πράγματι οι νέοι μας είναι δέκτες των αρχών και αξιών – αφού ό,τι και αν αλλάξει, αυτές παραμένουν πάντα σταθερές νόρμες στη ζωή, στις σχέσεις, στις ενέργειες μας. Η νέα γενιά έχει τα δικά της όνειρα, θέλει να δημιουργεί και να εκφράζεται με ένα δικό της τρόπο. Αποδεκτό και θεμιτό.

Ο ΣΠΕΚ, που συμβάλλει και αυτός με τον δικό του τρόπο στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμικού πνεύματος, με δράσεις σε όλον τον κόσμο, δημιουργεί την «Νεανική Φωνή», για αυτούς και μόνο που διψούν να προσφέρουν και αναζητούν Βήμα Αυτόνομο, όπου θ’ ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους, θα συνεργαστούν μεταξύ τους και με αγάπη θα συνδημιουργήσουν.

neaniki_foni_maketa

Αρχείο Συνεντεύξεων | ``Νεανική Φωνή``