Ακολουθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Διεθνείς Βραβεύσεις ΣΠΕΚ

Διεθνείς Βραβεύσεις ΣΠΕΚ και Έκθεση Βιβλίων Συγγραφέων του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 10-11/12/2021 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση στο διήμερο Διεθνών Βραβεύσεων και Έκθεσης Βιβλίων Συγγραφέων του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 10-11 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ