Συνεισφέρω και στηρίζω το ευγενές έργο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
Γίνε Χορηγός ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων και στήριξε γενναιόδωρα τα ενδιαφέροντα Πολίτη, Κοινωνίας και Πολιτισμού