7ο Πολιτιστικό Πανόραμα Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Συμμετέχω στο “7ο Πολιτιστικό Πανόραμα” Αθήνας – ΣΠΕΚ 2024

Συμμετέχω στο 7ο Πολιτιστικό Πανόραμα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου στην Αθήνα, 3 Ιουνίου 2024, στο Σπίτι της Κύπρου, 15:00-21:00. Δήλωση Συμμετοχής – Εγγραφή. Συγγραφείς, Καλλιτέχνες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

έναρξη εγγραφών 6ο Πολιτιστικό Πανόραμα

Δήλωση Συμμετοχής 6ο Πολιτιστικό Πανόραμα Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση στο 6ο Πολιτιστικό Πανόραμα του ΣΠΕΚ και τον Διεθνή Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης “Express & Impress”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ