Τσάμικος, Λαβή-χορού

Τσάμικος χορός

Η Στήλη ‘ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ’ πιο κάτω παρουσιάζει τον Τσάμικο και η προσπάθεια είναι να διατηρηθούν τα βήματα χορού, ώστε ως παράδοση να δοκιμάζεται από νέους, τώρα και στο μέλλον.

Περισσότερα