Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ευγενία

Εργο-βιογραφικό Σημείωμα

Η Ευγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2018-2022), πρώην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2013-2014), είναι Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Διευθύντρια του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο και Πληροφορική» (www.mli.uom.gr), καθώς και ιδρύτρια της Ερευνητικής Ομάδας Δικαίου Πληροφορικής (www.itlaw.uom.gr), εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας (2017-2020) και επιστημονική συνεργάτιδα της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέχει Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, καθώς και πτυχίο Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από τον Ιανουάριο 1983 έως το Νοέμβριο 2009 ήταν δικηγόρος Θεσσαλονίκης (παρ’ Αρείω Πάγω), ενώ για αρκετά χρόνια υπήρξε επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας Βόρειας Ελλάδας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «Αρμενόπουλος», το οποίο εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ελληνικά και διεθνή, έχει διοργανώσει και προεδρεύσει σε επιστημονικά συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, είναι εισηγήτρια και προσκεκλημένη ομιλήτρια σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και μέλος επιστημονικών φορέων. Η συγγραφική της δραστηριότητα εκτείνεται σε ποικίλους νομικούς κλάδους (αστικό, τραπεζικό, εργατικό, δικονομικό διεθνές, ευρωπαϊκό δίκαιο), και, από το 2001, στο Δίκαιο Πληροφορικής, με έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο.

Είναι μέλος πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων, όπως του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Γενική Γραμματέας), του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, του «Ασύλου του παιδιού».

Φωτογραφίες