07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-17:30 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
17:30-18:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
18:00-20:00 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-17:30 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
17:30-18:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
18:00-20:00 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-17:30 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
17:30-18:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
18:00-20:00 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-18:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
18:00-19:30 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
19:30-20:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-18:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
18:00-19:30 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
19:30-20:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-17:30 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
17:30-18:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
18:00-20:00 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-17:30 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
17:30-18:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
18:00-20:00 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-17:30 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
17:30-18:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
18:00-20:00 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-18:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
18:00-19:30 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
19:30-20:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές
07:00-09:00 Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου
09:00-10:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
10:00-11:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
11:00-14:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
14:00-15:00 Μουσική από Ελληνικές Ταινίες
15:00-16:00 Μελοποιημένη Ποίηση
16:00-18:00 Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές
18:00-19:30 Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο
19:30-20:00 Διαβάζοντας με τη Σίσσυ
20:00-21:00 Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά
21:00-22:00 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής
22:00-07:00 Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές

Facebook Accounts

Social Media