Καθημερινό Πρόγραμμα

07:00-09:00

Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου

09:00-10:00

Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά

10:00-11:00

 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής 

11:00-14:00

Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές

14:00-15:00

Μουσική από Ελληνικές Ταινίες

15:00-16:00

Μελοποιημένη Ποίηση

16:00-18:00

Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές

18:00-20:00

Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο

20:00-21:00

Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά

21:00-22:00

Διαβάζω για σένα μετά μουσικής

22:00-07:00

Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές

Το 24ωρο πρόγραμμα διανθίζεται με απαγγελίες, αφηγήσεις, αφιερώματα και ενημερώσεις

Καθημερινά!

07:00-09:00

Πρωινό ξύπνημα με μουσικές του κόσμου

9:00-10:00

Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά

10:00-11:00

 Διαβάζω για σένα μετά μουσικής 

11:00-14:00

Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές

14:00-15:00

Μουσική από τον Ελληνικές Ταινίες

15:00-16:00

Μελοποιημένη Ποίηση

16:00-18:00

Επιμορφωτικές και Ψυχαγωγικές Εκπομπές

18:00-20:00

Μουσικό αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Κινηματογράφο

20:00-21:00

Μουσική και Παραμύθια για Παιδιά

21:00-22:00

Διαβάζω για σένα μετά μουσικής

22:00-7:00

Κλασική, Νεοκλασική Μουσική, Απαγγελίες Ποίησης, φράσεις και γνωμικά από λόγιους και διανοητές

Το 24ώρο πρόγραμμα διανθίζεται με απαγγελίες, αφηγήσεις, αφιερώματα και ενημερώσεις