Αποτελέσματα 10ου διαγωνισμού ποίησης, πεζόμορφου στοχασμού Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου «ΚΥΠΡΟΣ 20 Ιουλίου 1974, η μέρα που δάκρυσε ο ελληνισμός»

Αποτελέσματα 10ου Διαγωνισμού Ποίησης – Πεζόμορφου στοχασμού «ΚΥΠΡΟΣ 20 Ιουλίου 1974, η μέρα που δάκρυσε ο ελληνισμός»

“Κύπρος 20 Ιουλίου 1974, η μέρα που δάκρυσε ο ελληνισμός” ανακοίνωση αποτελεσμάτων 10ου διαγωνισμού ποίησης Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τον διαγωνισμό του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου για τον Κωστή Παλαμά

Αποτελέσματα 11ου Διαγωνισμού Ποίησης – Πεζόμορφου στοχασμού “Για την ερωτική ποίηση του Κωστή Παλαμά”

“Για την ερωτική ποίηση του Κωστή Παλαμά” ανακοίνωση αποτελεσμάτων 11ου Διαγωνισμού Ποίησης του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ